Kaj moramo vedeti o odpovedi delovnega razmerja?

Kaj moramo vedeti o odpovedi delovnega razmerja?

15. april 2020

Katere pravice mi pripadajo ob odpovedi delovnega razmerja? Odpoved delovnega razmerja, pa naj gre za redno ali izredno odpoved delovnega razmerja, velikokrat udari kot strela iz jasnega, delavci je velikokrat ne pričakujejo, zato se v danem ...

Preberi več >>

Pod nepremičninsko pravo sodijo prodaja, nakup in oddaja nepremičnin

Pod nepremičninsko pravo sodijo prodaja, nakup in oddaja nepremičnin

16. december 2019

Odvetnik sestavlja pogodbe s področja nepremičninsko pravo Ljubljana je mesto, kjer se nepremičnine trenutno prodajajo in oddajajo po najvišjih cenah v Sloveniji. Veliko študentov in zaposlenih komajda pride do nepremičnin. Vedno pogosteje se ...

Preberi več >>

Mediacija, arbitraža: učinkovita, ugodna, poceni rešitev brez sodišča

Mediacija, arbitraža: učinkovita, ugodna, poceni rešitev brez sodišča

09. oktober 2019

Mediacija: prepiram se s partnerjem, sodelavko, kaj naj naredim? Veliko ljudi se tekom življenja znajde v najrazličnejših sporih in nesoglasjih. Praktično nihče ne uspe priti skozi življenje, ne da bi se skregal s partnerko, partnerjem, ...

Preberi več >>

Kaj je gospodarsko pravo in na katere podpanoge se deli?

Kaj je gospodarsko pravo in na katere podpanoge se deli?

29. avgust 2019

Kaj je gospodarsko pravo in na katere podpanoge se deli? Gospodarsko pravo je eno izmed bolj zapletenih področij civilistike. Zanj je značilno, da ureja odnose (pravice in obveznosti ter tudi spore o le-teh) med pravnimi osebami (kot npr.: ...

Preberi več >>

KAKO NAM LAHKO ŠTUDIJA HAZID PRIPOMORE K BOLJŠEMU PROJEKTU?

KAKO NAM LAHKO ŠTUDIJA HAZID PRIPOMORE K BOLJŠEMU PROJEKTU?

14. avgust 2019

S študijo HAZID bomo učinkovito poskrbeli za preprečevanje oz. minimizacijo tveganj, ki pretijo v času projektiranja in graditve objekta. Gre za tveganja, ki lahko izhajajo tako iz zunanje kot tudi iz notranje sfere projekta, če pa jih ...

Preberi več >>

Ocena poslovnega tveganja v podjetju Bureau Veritas

Ocena poslovnega tveganja v podjetju Bureau Veritas

14. julij 2019

  Podjetja se ves čas soočajo z najrazličnejšimi tveganji. Vse od poslovnih tveganj, do tveganj pri varstvu osebnih podatkov, tveganj o varstvu in zdravju zaposlenih, v nekaterih primerih pa tudi s tveganji pri posameznem projektu v primeru ...

Preberi več >>

Odvetnik v Ljubljani za družinsko in odškodninsko pravo

Odvetnik v Ljubljani za družinsko in odškodninsko pravo

26. junij 2019

    Odvetniki v Ljubljani se ukvarjajo z najrazličnejšimi pravnimi področji Odvetniki v Ljubljani, pa tudi drugod po Sloveniji, se ukvarjajo z najrazličnejšimi področji prava. Tako poznamo vse od odvetnikov za družinsko pravo, odvetnikov za ...

Preberi več >>

Sodna izterjava dolga velja za eno izmed najučinkovitejših

Sodna izterjava dolga velja za eno izmed najučinkovitejših

15. avgust 2018

Sodna izterjava dolga je vedno bolj pogost instrument za poplačilo dolga upniku. Pri sodni izterjavi dolga je izjemnega pomena, da je izterjava pravočasna, saj v nasprotnem primeru zadeva zastara. Poznamo tudi več izvršilnih naslovov na podlagi ...

Preberi več >>

Postopek dedovanja po starših ali odpovedi dedovanja

Postopek dedovanja po starših ali odpovedi dedovanja

18. julij 2018

Kako poteka postopek dedovanja? Dedovanje je postopek v katerem se žal vsaj enkrat v življenju znajde vsak od nas. Pri dedovanju gre za prehod premoženja iz zapustnika na dediče oz. volilojemnike. Največkrat se v pravu soočamo s postopkom ...

Preberi več >>

Nastanek poslovnih terjatev in njihov odpis v prisilni poravnavi

Nastanek poslovnih terjatev in njihov odpis v prisilni poravnavi

27. junij 2018

Podjetja ob koncu bilančnega leta velikokrat naletijo na porušeno razmerje odhodkov in prihodkov v svoji bilanci. V primeru, ko je mogoče z gotovostjo trditi da neka terjatev ne bo poplačana jo je mogoče odpisati. Odpis terjatve izvajamo tudi v ...

Preberi več >>

Odkup slabih terjatev z nizko provizijo z regresno pravico

Odkup slabih terjatev z nizko provizijo z regresno pravico

27. junij 2018

Odkup slabih terjatev z nizko provizijo za boljše likvidno stanje posameznega podjetja Dan danes ima veliko podjetji med svojimi strankami žal tudi precej neplačnikov. Podjetja se tako sprašujejo, kako ravnati v primeru nepoplačane terjatve, ki ...

Preberi več >>

Poslovne terjatve dolžnikov v prisilni poravnavi in odpis terjatev

Poslovne terjatve dolžnikov v prisilni poravnavi in odpis terjatev

10. maj 2018

Kaj so poslovne terjatve in kakšne vrste terjatev iz poslovanja sploh poznamo? Poslovne terjatve ali terjatve iz poslovanja so, kot pove že njihovo ime samo, terjatve, povezane s poslovanjem. Razlikovati moramo med tistimi poslovnimi ...

Preberi več >>

Dedovanje nepremičnin in davek na dedovanje

Dedovanje nepremičnin in davek na dedovanje

08. marec 2018

Zakon o dedovanju – dedovanje nepremičnin in davek na dedovanje Pravila dedovanja ureja Zakon o dedovanju. Zakon o dedovanju dediče razvršča v tri dedne razrede. Če zapustnik pred smrtjo ni napisal oporoke, ali se je oporočni dedič odpovedal ...

Preberi več >>

Več o odpravnini za določen čas

Več o odpravnini za določen čas

07. marec 2018

O odpravnini za določen čas in neizplačani odpravnini Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s ...

Preberi več >>

Več o izračunu višine odpravnine ob upokojitvi

Več o izračunu višine odpravnine ob upokojitvi

07. marec 2018

Vas zanima več o odpravnini ob upokojitvi? Odpravnina ob upokojitvi - izračun ter osnovo določa 132. člen ZDR-1. Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se ...

Preberi več >>

Zastaranje odškodninskih zahtevkov

Zastaranje odškodninskih zahtevkov

16. januar 2018

Na koga nasloviti odškodninski zahtevek in kako postopati ob neplačilu odškodnine? Da se odškodninski zahtevek sploh lahko uveljavi, morajo biti po Obligacijskem zakoniku kumulativno izpolnjeni štirje pogoji:   nedopustna škoda, ...

Preberi več >>

Mejna vrednost javnega naročila male vrednosti

Mejna vrednost javnega naročila male vrednosti

16. januar 2018

Javno naročilo je odplačna pogodba med gospodarskim subjektom in naročnikom Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava ...

Preberi več >>

Zakon o dedovanju opredeljuje dedovanje izvenzakonskega partnerja

Zakon o dedovanju opredeljuje dedovanje izvenzakonskega partnerja

15. november 2017

Zakon o dedovanju opredeljuje postopek dedovanja Zakon o dedovanju opredeljuje enega izmed najbolj razširjenih postopkov civilnega prava – postopek dedovanja. Pri dedovanju govorimo o prehodu zapuščine iz zapustnika na dediča. Zakon o dedovanju ...

Preberi več >>

Sporazumna razveza zakonske zveze in delitev premoženja pri tožbi

Sporazumna razveza zakonske zveze in delitev premoženja pri tožbi

15. november 2017

Razveza zakonske zveze oz. razveza izvenzakonske skupnosti – kako postopati? Razveza zakonske zveze je postopek pri katerem zakonca skleneta razvezati oz. razveljaviti svojo zakonsko zvezo. Razveza zakonske zveze je mogoča na dva načina: ...

Preberi več >>

Postopek javnega naročanja male vrednosti oz. evidenčni postopek

Postopek javnega naročanja male vrednosti oz. evidenčni postopek

26. oktober 2017

Kaj je postopek javnega naročanja in kdo v njem sodeluje? Postopek javnega naročanja predstavlja dejanja, ki jih posamezni pravni subjekti izvajajo z namenom pridobitve ugodne ponudbe za nabavo blaga, storitve ali gradbenega dela. Naročniki v ...

Preberi več >>

Definicija javno zasebnega partnerstva v Sloveniji in merodajen zakon

Definicija javno zasebnega partnerstva v Sloveniji in merodajen zakon

26. oktober 2017

Razvoj javno zasebnega partnerstva je razlog za poglabljanje znanja iz danega področja Javno zasebno partnerstvo je po definiciji sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja ...

Preberi več >>

Davek od nenapovedanih dohodkov in problematika člena 68.a ZDavP-2

Davek od nenapovedanih dohodkov in problematika člena 68.a ZDavP-2

24. oktober 2017

Sporna uporaba člena 68.a ZDavP-2 v obdavčitvi nenapovedanih dohodkov Delovanje davčnih organov je v marsikaterih pogledih sporno in do davčnega zavezanca tudi krivično. V zadnjem času se v javnosti spet pogosteje pojavljajo primeri aktualne ...

Preberi več >>

Obrazec za ponudbo za kupoprodajno pogodbo za kmetijsko zemljišče

Obrazec za ponudbo za kupoprodajno pogodbo za kmetijsko zemljišče

10. oktober 2017

Kupoprodajna pogodba za zemljišče in vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Kupoprodajna pogodba za zemljišče je pogodba, na podlagi katere se lastninska pravica iz prodajalca prenese na kupca, kupec pa prodajalcu, v zameno za prenos ...

Preberi več >>

Pravni nasvet odvetnika v kazenskem postopku zaradi poslovne goljufije

Pravni nasvet odvetnika v kazenskem postopku zaradi poslovne goljufije

10. oktober 2017

Nasvet odvetnika v kazenskem postopku je nepogrešljiv V primeru kazenskega postopka ima obramba velik pomen. Nujno je, da je odvetnik v primeru kazenskega postopka ustrezno pripravljen in seznanjen z vsemi podrobnostmi primera, da lahko stranki ...

Preberi več >>

Izročilna in darilna pogodba urejeni v Obligacijskem zakoniku

Izročilna in darilna pogodba urejeni v Obligacijskem zakoniku

10. oktober 2017

Izročilna in darilna pogodba urejeni v Obligacijskem zakoniku V tem sestavku se izraz »delitev premoženja« uporablja v smislu razdelitve premoženja med potomce oz. druge osebe (za razliko od delitve solastniškega premoženja med solastniki). V ...

Preberi več >>

Darilna pogodba in dedovanje se prepletata

Darilna pogodba in dedovanje se prepletata

10. oktober 2017

Darilna pogodba in dedovanje se prepletata Darilna pogodba in dedovanje sta pravna pojma, ki sta sicer urejena v različnih zakonih, se pa medsebojno tudi prepletata. Darilno pogodbo ureja Obligacijski zakonik, dedovanje pa Zakon o dedovanju. ...

Preberi več >>

O oporoki in njenem dedovanju

O oporoki in njenem dedovanju

10. oktober 2017

O oporoki in njenem dedovanju Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Oporoka je neveljavna, če oporočitelj tedaj, ko jo je napravil, še ni bil star petnajst let ali ni bil sposoben za ...

Preberi več >>

Dedovanje in nujni delež

Dedovanje in nujni delež

10. oktober 2017

Dedovanje in nujni delež V Sloveniji imamo poleg splošnega predpisa -  Zakona o dedovanju, še poseben Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Po tem zakonu veljajo za dedovanje t.i. zaščitenih kmetij drugačna pravila kot za dedovanje ...

Preberi več >>

Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze s tožbo - ločitvi

Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze s tožbo - ločitvi

26. september 2017

Razveza zakonske zveze – dva načina razveze zakonske zveze Razveza zakonske zveze je postopek, ki je za vsakega posameznika neprijetna, če ne celo travmatična izkušnja, vendar žal v veliko primerih predstavlja edini izhod iz zakonske zveze, ki ...

Preberi več >>

Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze s tožbo - ločitvi

Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze s tožbo - ločitvi

26. september 2017

Razveza zakonske zveze – dva načina razveze zakonske zveze Razveza zakonske zveze je postopek, ki je za vsakega posameznika neprijetna, če ne celo travmatična izkušnja, vendar žal v veliko primerih predstavlja edini izhod iz zakonske zveze, ki ...

Preberi več >>

Dedovanje po zakonu- dedovanje ali darilna pogodba v družinskem pravu

Dedovanje po zakonu- dedovanje ali darilna pogodba v družinskem pravu

11. avgust 2017

Dedovanje Dedovanje je posebna veja pravne ureditve Republike Slovenije, ki jo natančneje imenujemo dedno pravo. Dedovanje pa je ves čas tesno povezano tudi z družinskim pravom. Dedovanje z družinskim pravom povezujejo predvsem zakonska pravila ...

Preberi več >>

Kazenski postopek – kako poteka obnova postopka po ZUP

Kazenski postopek – kako poteka obnova postopka po ZUP

23. junij 2017

Kazenski postopek  - dejanja, ki jih opravljajo državni organi z namenom ugotovitve kaznivega dejanja   Kazenski postopek predstavlja celoto dejanj, ki jih sistematično opravljajo državni organi in drugi udeleženci, v primeru, ko je podan ...

Preberi več >>

Hišni pripor – odškodnina v primeru neupravičenega pripora

Hišni pripor – odškodnina v primeru neupravičenega pripora

23. junij 2017

Hišni pripor – odškodnina v primeru neupravičenega pripora Hišni pripor je ukrep, ki se odredi v primeru, če so podani priporni razlogi, pa odreditev pripora ni nujno in neogibno potrebna za odpravo ponovitvene nevarnosti ali begosumnosti. V ...

Preberi več >>

Hišna preiskava – danes hišno preiskavo definira ZKP

Hišna preiskava – danes hišno preiskavo definira ZKP

23. junij 2017

Hišna preiskava je dejanje, ki ga po odredbi sodišča opravi policija Hišna preiskava je opredeljena v ZKP. Zakon jo opredeljuje kot preiskovalno dejanje, ki ga po odredbi sodišča opravi policija. Za zakonito opravljeno hišno preiskavo sta ob ...

Preberi več >>

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino – vzorec pogodbe

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino – vzorec pogodbe

19. junij 2017

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino Kupoprodajna (ali pogosto tudi kar prodajna) pogodba je najpogostejša pogodba obligacijskega prava. S kupoprodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo lastninsko pravico v zameno za plačilo prenesel na ...

Preberi več >>

Darilna pogodba in izročilna pogodba – kakšen je davek?

Darilna pogodba in izročilna pogodba – kakšen je davek?

19. junij 2017

Darilna pogodba in davčna obveznost ob njeni sklenitvi Darilna pogodba je pogodba s katero obdarovalec obdarjencu prepusti lastninsko pravico na določenem premoženju. Kot premoženje štejemo premičnine (kamor sodijo tudi vrednostni papirji, ...

Preberi več >>

Odpravnina v primeru zaposlitve za določen čas

Odpravnina v primeru zaposlitve za določen čas

12. junij 2017

Odpravnina v primeru zaposlitve za določen čas Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem ...

Preberi več >>

Odpravnina v primeru tehnološkega viška

Odpravnina v primeru tehnološkega viška

12. junij 2017

Odpravnina v primeru tehnološkega viška Delavcu, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, ker je postal t.i. tehnološki višek, pripada odpravnina. Izraz »tehnološki višek« je pogovorni; če iščemo njegovo razlago v Zakonu o delovnih ...

Preberi več >>

Zakon o dedovanju določa nujni delež, ki zapustniku pripada

Zakon o dedovanju določa nujni delež, ki zapustniku pripada

17. maj 2017

Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež kot instrument s katerim se zagotovi pravičnost dedovanja Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež kot institut, ki ščiti zakonitega dediča pred prezrtjem. Se pravi, da zakon o dedovanju nujni delež ...

Preberi več >>

Nujni delež pri dedovanju  - višina je odvisna od dednega reda

Nujni delež pri dedovanju - višina je odvisna od dednega reda

17. maj 2017

Nujni delež pri dedovanju omogoča dedovanje po zapustniku, kljub temu, da le-ta tega ni želel Nujni delež pri dedovanju je institut, ki omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih je le-ta izpustil iz svoje oporoke ali ...

Preberi več >>

Odvetniki iz Ljubljane – dobri odvetniki za dedno pravo

Odvetniki iz Ljubljane – dobri odvetniki za dedno pravo

17. april 2017

Odvetniška pisarna Žagar v Ljubljani z odličnimi odvetniki Odvetniška pisarna Žagar je odvetniška pisarna v osrčju starega mestnega jedra Ljubljane, odvetniki pa se v njej ukvarjamo z različnimi področji prava. Dober odvetnik je velikokrat ...

Preberi več >>

Nujni delež pri dedovanju – višina in postopek pridobitve

Nujni delež pri dedovanju – višina in postopek pridobitve

14. april 2017

Višina nujnega deleža pri dedovanju Nujni delež je institut s katerim se ob dedovanju sreča marsikateri dedič. Institut omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih je le-ta izpustil iz svoje oporoke ali pa je svoje ...

Preberi več >>

Odvetnik za odškodnine - višina odškodnine

Odvetnik za odškodnine - višina odškodnine

10. april 2017

Odškodnine za poškodbe Višina odškodnine za poškodbe V primeru nastale škode v prometni nesreči vam odvetnik za odškodnine svetuje ter poskrbi za vložitev odškodninskega zahtevka in s tem za pravično in primerno odškodnino. Odškodninski ...

Preberi več >>

Sodne izvršbe in potek

Sodne izvršbe in potek

05. april 2017

Kaj so sodne izvršbe in njihov potek Potek sodne izvršbe Neplačan in zapadel račun se lahko izterja preko sodne izvršbe. Sodne izvršbe oz. postopek izvršbe ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Sodne izvršbe na podlagi neplačanega in zapadlega ...

Preberi več >>

Pogodba o razdelitvi solastnine – enostavnejša razdelitev solastnine

Pogodba o razdelitvi solastnine – enostavnejša razdelitev solastnine

15. marec 2017

Pogodba o razdelitvi solastnine ali sodna delitev? O solastnini je mogoče govoriti takrat, ko ima več oseb lastninski delež na nerazdeljeni stvari, če je delež vsakega od njih določen kot idealni delež, se pravi kot delež v sorazmerju s celoto. ...

Preberi več >>

Odvetniki družinskega prava – kako pri razdružitvi solastnine?

Odvetniki družinskega prava – kako pri razdružitvi solastnine?

21. februar 2017

Odvetniki družinskega prava delujemo na veliko različnih področjih V naši odvetniški družbi se ukvarjamo z več vejami prava. Ponujamo vam nasvete v nepremičninskem pravu, na nas pa se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj in problemov pri ...

Preberi več >>

Davek na dedovanje nepremičnin in izročilna pogodba za nepremičnine

Davek na dedovanje nepremičnin in izročilna pogodba za nepremičnine

21. februar 2017

  Zakaj ob dedovanju nepremičnine tudi davek na dedovanje? Dedujemo lahko po dveh pravnih podlagah: po zakonu ali po oporoki. V obeh primerih dediču po zapustnikovi smrti pripadejo njegove dolžnosti in seveda tudi pravice. Tako s pravicami ...

Preberi več >>

Darilna pogodba nepremičnine – koliko davka na darilno pogodbo?

Darilna pogodba nepremičnine – koliko davka na darilno pogodbo?

21. februar 2017

Darilna pogodba o nepremičnini Darilna pogodba je pogodba obligacijskega prava, s katero darovalec neodplačno prepusti obdarjencu neko stvar ali pravico, druga stranka pa to premoženje sprejme. Tudi darilna pogodba za nepremičnino ima namen ...

Preberi več >>

Razveza delitev premoženja

Razveza delitev premoženja

06. februar 2017

RAZVEZA DELITEV PREMOŽENJA V življenju se zakonska partnerja znajdeta v čustveni situaciji, ko je žal mogoča le še razveza. Delitev premoženja tako postane nujna ter pogosto vodi v hud spor med vpletenima zakoncema. Zaradi nevzdržnosti zakonske ...

Preberi več >>

Postopek dedovanja

Postopek dedovanja

03. februar 2017

POSTOPEK DEDOVANJA   Postopek dedovanja ureja Zakon o dedovanju, le ta pa ločuje dedovanje na podlagi zakona in dedovanje na podlagi oporoke. Za postopek dedovanja je značilno, da poteka pred zapuščinskim sodiščem, pri čemer je izrednega ...

Preberi več >>

Družinsko pravo vprašanja

Družinsko pravo vprašanja

03. februar 2017

DRUŽINSKO PRAVO Družinsko pravo je veja prava, ki ureja družinska razmerja in je kot tako v našem pravnem sistemu posebna veja prava. Družinsko pravo tako delimo na zakonsko pravo, ki ureja zakonsko zvezo in pravna razmerja v zakonski zvezi. ...

Preberi več >>

Davek na dediščino

Davek na dediščino

03. februar 2017

DAVEK NA DEDIŠČINO Davek na dediščino je zajet v Zakonu o davku na dediščine in darila, le ta pa ureja obdavčitev premoženja, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ...

Preberi več >>

Odvetnik za družinsko pravo

Odvetnik za družinsko pravo

30. januar 2017

Odvetnik za družinsko pravo – kako nam lahko pomaga dober odvetnik za družinsko pravo? Odvetnik za družinsko pravo se ukvarja z enim izmed najobčutljivejših pravnih področij. Spori v krogu družine so vse pogostejši in predstavljajo veliko ...

Preberi več >>

Nujni delež – kaj je nujni delež pri dedovanju?

Nujni delež – kaj je nujni delež pri dedovanju?

30. januar 2017

Nujni delež – kakšna so določila zakona o nujnem deležu pri dedovanju? Nujni delež nujnim dedičem omogoča, da dedujejo premoženje kljub temu da je zapustnik svoje premoženje podaril ali ga zapustil drugim dedičem. Pri tem je seveda dobro vedeti ...

Preberi več >>

Odpravnina ob upokojitvi | bruto ali neto odpravnina

Odpravnina ob upokojitvi | bruto ali neto odpravnina

12. december 2016

Odpravnina ob upokojitvi je določena v 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob ...

Preberi več >>

Družinsko pravo – nasveti dobrega odvetnika v pisarni v Ljubljani

Družinsko pravo – nasveti dobrega odvetnika v pisarni v Ljubljani

28. november 2016

Družinsko pravo je eno od širših področij prava nasploh Družinsko pravo predstavlja enega izmed širših področij prava, pravni nasveti iz družinskega prava pa so vse bolj zaželjeni. Družinsko pravo zajema več področij. Zajema področja razveze ...

Preberi več >>

Razveza zakonske zveze – kakšen je postopek in kako se deli premoženje?

Razveza zakonske zveze – kakšen je postopek in kako se deli premoženje?

28. november 2016

Razveza zakonske zveze Razveza zakonske zveze je postopek, ki je boleč za vsakega posameznika, vendar je nemalokrat tudi edina rešitev iz nastale situacije. Z razvezo zakonske zveze pa ne gre le za razvezo življenjeske skupnosti dveh ...

Preberi več >>

Odvetnik za družinsko pravo v Ljubljani – skrb za pravice otrok

Odvetnik za družinsko pravo v Ljubljani – skrb za pravice otrok

28. november 2016

Odvetnik za družinsko pravo Delo odvetnika za družinsko pravo je zelo obširno in razgibano. Spoznati se mora na različna področja, ki jih družinsko pravo obsega. Odvetnik za družinsko pravo največkrat pomaga pri postopku razveze zakonske ...

Preberi več >>

Menjava in zastava nepremičnin – svetujemo hitro in preudarno

Menjava in zastava nepremičnin – svetujemo hitro in preudarno

28. september 2016

Menjava nepremičnin je vse pogostejša Prodajalci nepremičnin se vse pogosteje odločajo za menjavo nepremičnin. Nepremičnino lastnik enostavno menja za drugo. Podlaga za menjavo nepremičnin je menjalna pogodba, ki se sklene pri notarju. Vsak ...

Preberi več >>

Odvetnik za pravo nepremičnin  - pomagamo vam s strokovnimi nasveti

Odvetnik za pravo nepremičnin - pomagamo vam s strokovnimi nasveti

31. avgust 2016

Pravo nepremičnin Pravo nepremičnin zajema predpise, ki se nanašajo na prenos in druge obremenitve lastninske pravice, ki jo ima posameznik na določeni nepremičnini. Pravo nepremičnin je za posameznika zelo pomembno, saj z lastninsko pravico na ...

Preberi več >>

Etažna lastnina – pravno svetovanje in pomoč | zakon o etažni lastnini

Etažna lastnina – pravno svetovanje in pomoč | zakon o etažni lastnini

30. avgust 2016

ETAŽNA LASTNINA Etažna lastnina je »lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov.«. Pri nas je pričela nastajati v koncu petdesetih let prejšnjega stoletja skupaj z obdobjem privatizacije. Ko pa so najemniki stanovanj postali ...

Preberi več >>

Zastava nepremičnine – strokovno svetovanje o pogodbah in pravicah

Zastava nepremičnine – strokovno svetovanje o pogodbah in pravicah

30. avgust 2016

ZASTAVA NEPREMIČNINE Možnost zastave nepremičnine izhaja iz zastavne pravice vsakega posameznika, ki je imetnik lastninske pravice na nepremičnini. Z zastavo nepremičnine se običajno zavarujejo različni krediti ali drugi dolgovi posameznika – ...

Preberi več >>

Darilna pogodba in dedovanje – razlike in podobnosti

Darilna pogodba in dedovanje – razlike in podobnosti

27. julij 2016

Darilna pogodba in dedovanje Darilna pogodba in dedovanje sta dva izmed pravnih naslovov na podlagi katerih preide lastninska pravica (iz darovalca na obdarjenca ter iz zapustnika na dediča). Darilna pogodba in dedovanje sta hkrati tudi dva ...

Preberi več >>

Kaj je darilna pogodba za nepremičnino?

Kaj je darilna pogodba za nepremičnino?

27. julij 2016

  Darilna pogodba za nepremičnino Darilna pogodba za nepremičnino je pogodba, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega ...

Preberi več >>

Kako poteka dedovanje nepremičnine?

Kako poteka dedovanje nepremičnine?

27. julij 2016

Dedovanje nepremičnine Zakon o dedovanju določa, da se lahko dedujejo stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom. Tudi za dedovanje nepremičnine je vsekakor potrebno, da pride do dedovanja. Za dedovanje nepremičnine je torej potrebno, da ...

Preberi več >>

Prepisa nepremičnine pri kupoprodajni, darilni pogodbi in dedovanju

Prepisa nepremičnine pri kupoprodajni, darilni pogodbi in dedovanju

15. julij 2016

PREPIS NEPREMIČNINE Do prepisa nepremičnine pride v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, dedovanja in tudi v nekaterih drugih oblikah pravnih poslov, posledica katerih je prepis nepremičnine. Postopki in obdavčitev v ...

Preberi več >>

Nepremičninsko pravo, odvetnik za nepremičnine

Nepremičninsko pravo, odvetnik za nepremičnine

15. julij 2016

NEPREMIČNINSKO PRAVO Nakup ali prodaja nepremičnin spadata med pomembnejše odločitve v našem življenju. Dobro je, da se v primeru kupovanja oziroma prodaje nepremičnin spoznamo na nepremičninsko pravo ali pa sestavljanje pogodb zaupamo nekomu, ...

Preberi več >>

Ko dedič deduje nepremičnino, mu pripade lastninska pravica na nepremičnini

Ko dedič deduje nepremičnino, mu pripade lastninska pravica na nepremičnini

15. julij 2016

DEDOVANJE NEPREMIČNINE: Dedujemo lahko po dveh pravnih podlagah: po zakonu ali po oporoki. V obeh primerih dediču po zapustnikovi smrti pripadejo tako njegove pravice in kot tudi dolžnosti. Tako kot nekatere ostale pravice, se lahko deduje tudi ...

Preberi več >>

Sklepanje kupoprodajne pogodbe za nepremičnine

Sklepanje kupoprodajne pogodbe za nepremičnine

21. junij 2016

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine S kupoprodajno pogodbo za nepremičnine se prodajalec zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na nepremičnini odplačno na kupca, ki mu bo v zameno plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na ...

Preberi več >>

Kdaj izročilna pogodba in kdaj darilna pogodba

Kdaj izročilna pogodba in kdaj darilna pogodba

21. junij 2016

Izročilna pogodba Po 546. členu obligacijskega zakonika (OZ) se z izročilno pogodbo izročitelj zaveže, da bo razdelil in izročil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem in njihovim potomcem. Pridobitelji premoženja pri izročilni pogodbi ...

Preberi več >>

Dedovanje po oporoki in dedovanje dolgov

Dedovanje po oporoki in dedovanje dolgov

20. april 2016

Dedovanje po oporoki in dedovanje dolgov   Dedno pravo je del civilnega prava. Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega (zapustnika) na njegove pravne naslednike - dediče in volilojemnike. Lahko se deduje po oporoki (izjavi ...

Preberi več >>

Odpoved podogbe o zaposlitvi

Odpoved podogbe o zaposlitvi

07. april 2016

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in izplačilo odpravnine V 77. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) so našteti posamezni načini, na podlagi katerih lahko preneha pogodba o zaposlitvi. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi se izvede ...

Preberi več >>

Višina odškodnine v primeru poškodbe

Višina odškodnine v primeru poškodbe

07. april 2016

Višina odškodnine v primeru poškodbe Najpogosteje se odškodnine za poškodbe plačujejo za poškodbe, nastale v prometni nesreči, in za poškodbe, nastale pri delovni nezgodi. Odškodnina je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot ...

Preberi več >>

Prenehanje in odpoved delovnega razmerja

Prenehanje in odpoved delovnega razmerja

07. april 2016

Prenehanje in odpoved delovnega razmerja Delovna razmerja so razmerja med delavci in delodajalci, v katerih se delavci prostovoljno vključijo v organiziran delovni proces delodajalcev in v njih za plačilo, osebno in nepretrgano opravljajo delo ...

Preberi več >>

Delitev skupnega premoženja pri razvezi zakonske zveze

Delitev skupnega premoženja pri razvezi zakonske zveze

07. april 2016

Delite skupnega premoženja in postopek za ločitev ob razvezi zakonske zveze   Drugi odstavek 51. člena ZZZDR določa, da je skupno premoženje vse premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Delitev skupnega ...

Preberi več >>

Zakon o davku na nepremičnine

Zakon o davku na nepremičnine

16. marec 2016

Zakon o davku na promet nepremičnin Zakon o davku na nepremičnine je stopil v veljavo 1. januarja 2014, vendar ga je po ustavni presoji zakona Ustavno sodišče republike Slovenije razveljavilo. Zakon o davku na nepremičnine je namreč kršil ...

Preberi več >>

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

16. marec 2016

Nepremičninsko pravo Nepremičninsko pravo ureja različne oblike lastništva nepremičnin (lastnina, solastnina, skupna lastnina in etažna lastnina) ter prenos lastninske pravice na nepremičninah. Nepremičninsko pravo se je razvilo iz stvarnega ...

Preberi več >>

Menjava nepremičnin

Menjava nepremičnin

16. marec 2016

Menjava nepremičnin Podlaga za menjavo nepremičnin je menjalna pogodba za nepremičnine, ki se sklepa zaradi prenosa lastninske pravice na drugega sopogodbenika oz. menjave nepremičnine. Vsebinsko je menjalna pogodba za nepremičnine sestavljena ...

Preberi več >>

Kaj je darilna pogodba za nepemičnine

Kaj je darilna pogodba za nepemičnine

16. marec 2016

Kaj je darilna pogodba za nepemičnine  Darilna pogodba za nepremičnino je pravni posel, na podolagi katerega darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca, ta pa jo sprejme. Darilne pogodbe za nepremičnine so najpogostejše med ...

Preberi več >>

Dedovanje nepremičnine

Dedovanje nepremičnine

16. marec 2016

Prepis nepremičnine zaradi dedovanja nepremičnine: Dedujemo lahko po dveh pravnih podlagah: po zakonu ali po oporoki. V obeh primerih dediču po zapustnikovi smrti pripadejo njegove pravice in tudi dolžnosti. Lastninska pravica se lahko prenese ...

Preberi več >>

Davek na nepremičnine

Davek na nepremičnine

16. marec 2016

Davek na nepremičnine Z davkom na nepremičnine država obdavči lastnike nepremičnin. Obdavči jih z upoštevanjem dveh kriterijev: vrednostjo nepremičnine, vrsto nepremičnine.   Davek na nepremičnine je bil urejen v Zakonu o davku na ...

Preberi več >>

Darilna pogodba za nepremičnine

Darilna pogodba za nepremičnine

16. marec 2016

Darilna pogodba za nepremičnine Darilna pogodba za nepremičnine je pravni posel, na podlagi katerega darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca, ta pa jo sprejme. Darilne pogodbe za nepremičnine so najpogostejše med ...

Preberi več >>

Odškodninski zahtevek pri delovni nesreči

Odškodninski zahtevek pri delovni nesreči

29. junij 2015

Delovna nesreča in odškodninski zahtevek V primeru poškodbe na delovnem mestu (delovne nesreče), ljudje običajno menijo, da so vedno upravičeni do odškodnine. Velikokrat to drži, vendar ne vedno. Zato vam svetujemo, da se takoj po delovni ...

Preberi več >>

Odškodnina za telesne poškodbe

Odškodnina za telesne poškodbe

29. junij 2015

Odškodnina za poškodbo in odškodninska odgovornost Odškodnina za poškodbo je denarno nadomestilo, ki jo dobi oškodovanec od odgovorne osebe oz. povzročitelja škode. Odškodninska odgovornost je lahko objektivna ali krivdna, in če so podani tudi ...

Preberi več >>

Poškodba pri delu | Odškodnina za nezgodo pri delu

Poškodba pri delu | Odškodnina za nezgodo pri delu

29. junij 2015

Poškodba pri delu in odškodnine za telesne poškodbe Poškodbe pri delu so relativno pogoste, vendar pri svojem delu opažamo, da zaposleni pogosto ne vedo, kakšne so njihove pravice in v katerih primerih jim torej pripada odškodnina za telesne ...

Preberi več >>

Sodna izterjava terjatev in dolgov

Sodna izterjava terjatev in dolgov

15. junij 2015

Sodna izterjava terjatev Terjatev je glagolnik od terjati - zahtevati, da kdo poravna neizpolnjene obveznosti (SSKJ). Dolg pomeni tisto, kar mora nekdo vrniti, poravnati (zlasti v denarju), povrniti ali storiti (SSKJ). Upnik ima tako terjatev ...

Preberi več >>

Dedno pravo za urejeno dedovanje premoženja

Dedno pravo za urejeno dedovanje premoženja

15. junij 2015

Dedno pravo Dedno pravo ureja specifična premoženjska razmerja med posamezniki, ki se tičejo prehoda premoženja umrlega na druge osebe. Dedno pravo ureja razmerja, za katere je značilna določena povezanost z osebnimi razmerji: s sorodstvom, z ...

Preberi več >>

Odvetnik za odškodnine in povrnitev premoženjske škode

Odvetnik za odškodnine in povrnitev premoženjske škode

15. junij 2015

Odvetnik za odškodnine Telesne poškodbe oškodovanci utrpijo v različnih okoliščinah, kot npr. v prometnih nesrečah ali delovnih nezgodah, in v takih primerih lahko uveljavljajo odškodnine za poškodbe. Pri tem je pametno, da oškodovanec poišče ...

Preberi več >>

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in izplačilo odpravnine

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in izplačilo odpravnine

28. maj 2015

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi Prenehanje pogodbe o zaposlitvi nastopi s potekom časa, za katerega je bila sklenjena; s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe; s sporazumom; z redno ali izredno odpovedjo; s sodbo sodišča; po samem ...

Preberi več >>

Dedovanje nujni delež in davek

Dedovanje nujni delež in davek

01. april 2015

Dedovanje - nujni delež Zakonito dedovanje, oporočno dedovanje in nujni delež so pravni instituti, ki jih ureja Zakon o dedovanju. Zakonito dedovanje je dedovanje na podlagi zakona. Upošteva se sorodstveno razmerje (ali posvojitev) in zakonsko ...

Preberi več >>

Dedovanje dolgov spada v obveznosti zapustnika

Dedovanje dolgov spada v obveznosti zapustnika

01. april 2015

Dedovanje Dedno pravno ureja tista razmerja iz sklopa zasebnolastninske pravne sfere, ki se tičejo dedovanja. Dedovanje je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe (vesoljno nasledstvo). Z vidika teh oseb pomeni dedovanje pravno nasledstvo ...

Preberi več >>

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

16. marec 2015

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko izjemoma sklene v primerih, ki jih določa 54. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Bistvena značilnost te pogodbe je, da je čas trajanja znan, določen (v pogodbi zapisan datum prenehanja) ali ...

Preberi več >>

Odpoved delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja

16. marec 2015

  Odpoved delovnega razmerja lahko podata tako delavec kot delodajalec. Odpoved delovnega razmerja je lahko redna ali izredna. Temeljna razlika med redno in izredno odpovedjo delovnega razmerja je v odpovednem roku. Pri redni odpovedi delavcu ...

Preberi več >>

Odškodnine za poškodbe pri delu

Odškodnine za poškodbe pri delu

29. januar 2015

Poškodba pri delu in odškodnina – kdaj ste upravičeni do denarne odškodnine? Kdaj vam pripada odškodnina za poškodbe? Najpogostejše odškodnine za poškodbe se izplačujejo tedaj, kadar nastane poškodba v prometni nesreči ali poškodba pri delu. ...

Preberi več >>

Zapuščinski postopek | Dedovanje | Dediščinska tožba

Zapuščinski postopek | Dedovanje | Dediščinska tožba

28. januar 2015

Zapuščinski postopek, dedovanje in dediščinska tožba Odvetniška pisarna svetovanje in zastopanje vrši v številnih vrstah postopkov, ki se delijo predvsem na pravdne in nepravdne. Med nepravdnimi postopki je še posebej pogost zapuščinski ...

Preberi več >>

Zakonito dedovanje | nujni delež– pravica nujnih dedičev

Zakonito dedovanje | nujni delež– pravica nujnih dedičev

28. januar 2015

Zakonito dedovanje - dedovanje na podlagi zakona Kadar zaradi različnih razlogov ne pride do oporočnega dedovanja, zakon nadomesti voljo zapustnika in uvede se zakonito dedovanje. Deduje se po dednih redih, ki temeljijo na podlagi sorodstvenih ...

Preberi več >>

Tožba - civilna, odškodninska in druge tožbe

Tožba - civilna, odškodninska in druge tožbe

28. januar 2015

Tožbe Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki, zato ga imenujemo tudi zasebno pravo. Tipične veje civilnega prava so: obligacijsko pravo – pravo obveznosti, kamor sodijo pogodbe in odškodninske obveznosti; dedno pravo – pravo prehoda ...

Preberi več >>

Razveza zakonske zveze in delitev premoženja | Tožba

Razveza zakonske zveze in delitev premoženja | Tožba

28. januar 2015

Razveza zakonske zveze Ločitev zakonske zveze ali tudi samo ločitev je laičen izraz (napačen), ki pa je v praksi zakoreninjen. Pravilen izraz je razveza zakonske zveze. Ta je lahko sporazumna – na predlog, lahko pa je vložena tudi tožba za ...

Preberi več >>

Preužitek | Pogodba o preužitku in njen namen

Preužitek | Pogodba o preužitku in njen namen

28. januar 2015

Pogodba o preužitku Pogodba o preužitku je odplačna pogodba, saj prevzemnik sklene pogodbo, da pridobi preužitkarjevo premoženje, preužitkar pa pogodbo sklene z namenom, da si zagotovi dosmrtno preživljanje. Preužitkar se zaveže, da bo na ...

Preberi več >>

Oporočno dedovanje | Oporoka – Sestava in veljavnost oporoke

Oporočno dedovanje | Oporoka – Sestava in veljavnost oporoke

28. januar 2015

OPOROČNO DEDOVANJE O oporočnem dedovanju govorimo le, kadar dedič zapiše oporoko, ki je njegov bistven element in pogoj za nastop. Oblike oporok, sestavine ter pogoje za njihovo veljavnost določa Zakon o Dedovanju. Oporočno dedovanje ima ...

Preberi več >>

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe rubež

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe rubež

28. januar 2015

Izvršbe Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe so zajete v sklopu storitev, ki jih odvetniki opravljamo poslovnim subjektom in fizičnim osebam.Elektronske izvršbe oz. e-izvršbe se vlagajo preko posebnega portala za izvršbe. Sklep o ...

Preberi več >>

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja

28. januar 2015

Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba) je bila do leta 2002, ko je v veljavo stopil novi Obligacijski zakonik in pogodbo celovito uredil v petem poglavju, urejena v Zakonu o ...

Preberi več >>

Delovno pravo za podjetja | Redna in izredna odpoved

Delovno pravo za podjetja | Redna in izredna odpoved

28. januar 2015

Delovno pravo za podjetja Delovno pravo obsega sklop pravil in načel, ki urejajo razmerja med delavci in delodajalci. Osnovni institut delovnega prava je pogodba o zapositvi, na podlagi katere podjetnik ali druga pravna oseba zaposluje fizične ...

Preberi več >>

Delovno pravo za podjetja

Delovno pravo za podjetja

28. januar 2015

Delovno pravo Delovno pravo ureja položaj ljudi, ki so v odvisnem delovnem razmerju – subordinacija delavca. Gre za odvisnost delavca od podjetja v smislu, da ima podjetje kot lastnik ekonomsko moč, da delavcu nalaga delo in ga nadzoruje. ...

Preberi več >>

Delovna razmerja in pravo | Delovni spori in odpoved pogodbe

Delovna razmerja in pravo | Delovni spori in odpoved pogodbe

28. januar 2015

Delovno pravo Delovno pravo je področje, v okvir katerega sodijo delovni spori in delovna razmerja, odpuščanje in pravice delavcev, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali s strani zaposlenega. Delovno pravo je zahtevno ...

Preberi več >>

Delitev skupnega premoženja po razpadu zakonske zveze

Delitev skupnega premoženja po razpadu zakonske zveze

28. januar 2015

Delitev skupnega premoženja Delitev skupnega premoženja ponavadi nastopi ob razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, ob smrti enega zakonca, lahko pa tudi v času trajanja zakonske skupnosti. O skupnem premoženju in posledično delitvi skupnega ...

Preberi več >>

Zakonito in oporočno dedovanje premoženja | Oporoka

Zakonito in oporočno dedovanje premoženja | Oporoka

28. januar 2015

Dedovanje – delitev in dedovanje premoženja ter veljavnost oporoke Dedovanje nastopi, ko nastopi smrt posameznika (t.j. zapustnik) in za njim ostane premoženje (t.j. zapuščina). V zapuščino spada premoženje, ki je pripadalo zapustniku ob ...

Preberi več >>

Darilna pogodba in dedovanje | Davek na darilo pogodbo

Darilna pogodba in dedovanje | Davek na darilo pogodbo

28. januar 2015

DEDOVANJE IN DARILNA POGODBA Dedovanje pomeni prehod premoženja umrle osebe na druge osebe oziroma pravno nasledstvo v pravna razmerja umrlega in sicer v razmerja premoženjske narave, v njegove premoženjske pravice in obveznosti oziroma v ...

Preberi več >>