26. september 2017

Razveza zakonske zveze – dva načina razveze zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je postopek, ki je za vsakega posameznika neprijetna, če ne celo travmatična izkušnja, vendar žal v veliko primerih predstavlja edini izhod iz zakonske zveze, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne more več obstajati.


Poznamo dva načina razveze zakonske zveze:

  • sporazumna razveza zakonske zveze,
  • razveza zakonske zveze na tožbo.


Postopek sporazumne razveze zakonske zveze in razveze na tožbo

Pri sporazumni razvezi zakonske zveze gre za to, da oba zakonca pred pristojnim sodiščem podata predolg za sporazumno razvezo zakonske zveze, pri tem pa se že prej dogovorita o delitvi skupnega premoženja, stikov in preživnine otrok ter morebitnega preživljanja zakonca. Razloga ločitve v primeru sporazumne razveze zakonske zveze ni potrebno navajati. V primeru skupnih otrok se morata zakonca oglasiti tudi na CSD (Centru za socialno delo), kjer se s strokovnjaki pogovorita o stikih in skrbništvu nad otroci, o njihovi vzgoji in nadaljnjem izobraževanju. Posveta se morata nujno udeležiti oba zakonca, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je bil predlog za sporazumno razvezo umaknjen.


Če se zakonca o razvezi zakonske zveze ali zgolj o določenih vprašanjih ne moreta sporazumeti, sledi razveza zakonske zveze na tožbo, ki jo vloži eden od zakoncev pred pristojnim sodiščem. Razlog za razvezo na podlagi tožbe je lahko le nevzdržnost, katere krivda se v postopku ne ugotavlja in za sam postopek niti ni pomembna. Kadar pride do razveze zakonske zveze na tožbo o vprašanjih, kot so delitev premoženja in skrb za otroke, odloči sodišče. V primeru otrok se prav tako se izvede pogovor na centru za socialno delo, kjer se starša s strokovno pomočjo poskušata dogovoriti o nedorečenih vprašanjih.


Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze

V obeh primerih – sporazumni in nesporazumni razvezi zakonske zveze – pa prihaja do delitve premoženja, ki sta ga zakonca skupaj ustvarila. Deli se vse premoženje, ki sta ga zakonca ustvarila skupaj, v kar se vštevajo tudi darila, ki sta jih zakonca prejela v času zakona, razen v primeru, ko je bilo darilo z darilno pogodbo uradno dano le enemu izmed zakoncev. Posebno premoženje, ki sta ga zakonca pridobila že pred sklenitvijo zakona se v delitveno maso premoženja ne všteva.


V naši odvetniški pisarni vam ponujamo kvalitetno zastopstvo v primeru razveze zakonske zveze. Kontaktirajte nas po e-pošti ali telefonu ter se naročite na termin, kjer se bomo posvetili vašemu primeru in nudili kvalitetno in strokovno zastopstvo v primeru razveze zakonske zveze na tožbo.

Ločitev razveza postopek Razveza zakonske zveze s tožbo