29. april 2020

Družinsko pravo učinkovito skrbi za pravice otrok

Družinski zakonik je izjemno pomemben zakon, saj ureja področje družinskega prava, ki je eno izmed področji, na katerem se klešejo pravice najranljivejših skupin – otrok. Pa tudi nasploh je družinsko pravo polno čustvenega naboja, posledično pa so nekatere težave še težje rešljive, kljub temu pa jih je potrebno razrešiti. Prav zato je pomembno, da so norme družinskega prava jasne in pregledne, pomembno pa je tudi, da si jih znamo pravilno razlagati, pri čemer nam bo v veliko pomoč Komentar Družinskega zakonika.

 

Komentar Družinskega zakonika

 

Nov Družinski zakonik je v družinsko pravo prinesel številne novosti

Nov Družinski zakonik je pričel veljati skoraj natanko pred letom dni – 15. 4. 2020 in je s seboj prinesel številne spremembe, ki jih je s svojimi določbami vključil z družinsko zakonodajo. Primarna naloga Družinskega zakonika je bila zašiliti pravice otrok, zato na to področje prinaša številne novosti. Ena izmed pomembnih novosti je razširjena pristojnost sodišča. Sodišče ima po novem zakonu pristojnost, da lahko o skupni vzgoji in varstvu odloči tudi brez soglasja oziroma sporazuma staršev, v kolikor je jasno, da je s tem zaščitena korist otroka. Izjemnega pomena na področju vzgoje pa je tudi novost, da lahko starši za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo – sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb, posvojitelja ali skrbnika. Poleg številnih novosti na področju varstva otrok pa je Družinski zakonik nekaj svežine prinesel tudi na področja zakonskih zvez in zunajzakonskih skupnosti. Zakonca, ki nimata skupnih mladoletnih otrok, bosta lahko razvezo zakonske zveze uredila kar pri notarju v obliki notarske listine. Njun zakon bo razvezan s podpisom notarske listine o razvezi zakonske zveze.

 

Komentar Družinskega zakonika bo razjasnil marsikatero nejasnost

Kljub vsemu pa je stroka že dolgo izražala potrebo po komentarju Družinskega zakonika, zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili za njegovo izdajo. Redaktorica prof. dr. Barbara Novak je po sprejemu Družinskega zakonika oblikovala skupino šestnajstih avtorjev s strokovnimi izkušnjami na najrazličnejših delovnih mestih družinskih pravnikov. Avtorji Komentarja družinskega zakonika izhajajo iz vrst sodnikov, odvetnikov, profesorjev, mediatorjev, sodelovali pa so tudi zaposleni na ministrstvu za družino, pri varuhu človekovih pravic in na socialni inšpekciji. Prav zato je Komentar družinskega zakonika izjemno praktično naravnan in podaja odgovore na številna vprašanja, ki se postavljajo med postopki. Poseben poudarek komentar namenja premoženjskim razmerjem med zakonci, določanju starševstva, otrokovemu varstvu, vzgoji, preživljanju in stikom, ukrepom za varstvo koristi otroka, posvojitvi, podelitvi starševske skrbi sorodniku, rejništvu in skrbništvu.