21. april 2020

Vodenje podjetja in motiviranje zaposlenih na izobraževanju za vodje

OK Consulting akademija vodenja je namenjena vodjem, ki želijo usvojiti in nadgraditi kompetence, znanja in pristope za sodobno vodenje podjetja, delavcev in sodelavcev. Izobraževanje je sestavljeno iz osnovnega, nadaljevalnega in ekspertnega programa, vsak program pa obsega pet modulov. Temeljni program šole za vodenje in komunikacijo obsega učenje o spretnostih za dvigovanje avtoritete vodje, ozaveščanje o novih vodstvenih identitetah, usvajanje znanj o zakonitostih podajanja in sprejemanja pohval in kritik ter o kompetencah za uspešno reševanje konfliktov. Udeleženci se hkrati naučijo, kako pomembna je čustvena inteligenca pri vodenju ter kako poiskati ustrezno ravnovesje med čustvi in razumom. Akademija vodenja se v nadaljevalnem programu osredotoča na pridobivanje veščin in kompetenc za učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih s poznavanjem različnih psiholoških pogodb, kariernih sider, ustreznim postavljanjem ciljev in z upoštevanjem vpliva organizacijske kulture. Vodje skozi trening igre vlog usvojijo tudi komunikacijske veščine, ki so pomembne pri komuniciranju z zahtevnimi in težavnimi sogovorniki. OK Consulting šola za sodobno vodenje in komunikacijo v ekspertnem programu vodje uči o oblikovanju inovativnih delovnih okolij, doseganju sinergij pri medgeneracijskem sodelovanju ter o vpeljevanju želenih sprememb v organizaciji. Udeleženci usvojijo tudi komunikacijske veščine, ki jim pomagajo pri pogajanjih ter pri reševanju kriznih situacij.

 

akademija vodenja