07. april 2016

Delite skupnega premoženja in postopek za ločitev ob razvezi zakonske zveze

 

Drugi odstavek 51. člena ZZZDR določa, da je skupno premoženje vse premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Delitev skupnega premoženja se opravi ob razvezi zakonske zveze ali ob njeni razveljavitvi. V času trajanja zakonske zveze se delitev skupnega premoženja lahko opravi po sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca. Za delitev skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Zakonca se lahko sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju ali pa zahtevata, da določi sodišče ta delež. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju, se to na predlog zakoncev razdeli po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine.

 

Delitev skupnega premoženja pri razvezi

 

Razveza zakonske zveze oz. t.i. ločitev je gotovo ena izmed najbolj travmatičnih izkušenj, ki lahko doletijo posameznika. Ob tem je pomembno, da dobimo čim več podpore ter informacij, kaj dejansko storiti, ko se odločimo za ločitev od zakonca in kako postopek za ločitev sploh poteka. Razveza zakonske zveze je lahko sporazuma ali na podlagi tožbe. Sporazumna razveza zakonske zveze zahteva, da se zakonca sporazumeta o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami ZZZDR ter sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Sporazumna razveza zakonske zveze zahteva tudi v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjeno sporazumno delitev skupnega premoženja. Ta postopek za ločitev poteka tako, da mora sodišče preden razveže zakonsko zvezo, ugotoviti ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi razsodno otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil. Sodišče na podlagi ugotovljenih okoliščinah lahko izda sodbo in potrdi vse sporazume oziroma predlaga staršem, da izdelata nov sporazum, če ugotovi, da sporazum ni ustrezen in v korist otrok.

 

Če se zakonca ne moreta sporazumeti o bistvenih vprašanjih, ki jih ZZZDR predpisuje za sporazumno razvezo zakonske zveze, se lahko zakonska zveza razveže na podlagi tožbe. Ta postopek za ločitev zahteva, da mora biti v tožbi obvezno naveden in utemeljen razvezni razlog, ki je po ZZZDR samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Ta postopek za ločitev poteka tako, da sodišče odloči o obstoju razveznega razloga – nevzdržnost zakonske zveze ter o vprašanjih preživljanja, vzgoje in varstva ter stikov skupnih otrok. Pred odločitvijo pa mora pridobiti mnenje, ki ga da center za socialno delo na podlagi svetovalnega razgovora. Upoštevati mora tudi mnenje razsodnega otroka, če ga ta poda.