07. april 2016

Višina odškodnine v primeru poškodbe

Najpogosteje se odškodnine za poškodbe plačujejo za poškodbe, nastale v prometni nesreči, in za poškodbe, nastale pri delovni nezgodi. Odškodnina je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči oziroma pri nezgodi. Namen odškodnine za poškodbe je vzpostavitev stanja, ki je bilo, preden je škoda nastala. Odškodnine za poškodbe lahko zahtevajo oškodovanci, ki so utrpeli škodo, za katero niso sami odgovorni oz. zanjo niso odgovorni v celoti. Do odškodnine za poškodbe, utrpljene v prometni nesreči, so upravičeni tudi oškodovani povzročitelji, če so imeli v času nezgode sklenjeno ustrezno zavarovanje, t.i. AO-plus (izjema).

 

Za uveljavljanje odškodnine morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: nedopustno ravnanje, škoda, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastankom škode in odgovornost. Odškodnina se lahko zahteva, kadar je znana škoda. Če manjka kateri od zgoraj navedenih pogojev, odškodnine ni mogoče uveljavljati. V primeru, da se pojavi kakršen koli dvom v zvezi z uveljavljanjem odškodnine, vam lahko svetuje odvetnik za odškodnine. Denarno odškodnino za posamezen škodni primer lahko oškodovanec uveljavlja v treh letih, odkar je izvedel za škodo ter za tistega, ki jo je povzročil. Odškodninska terjatev do zavezanca za izplačilo odškodnine v vsakem primeru zastara v 5-ih letih od nastanka škode.

 

Odvetnik za odškodnine za poškodbeVišina odškodnine za poškodbe ni določena z zakonom ali kakšnim drugim predpisom. Obligacijski zakonik v 179. določa le, da je višina odškodnine za nepremoženjsko škodo odvisna od pomena prizadete dobrine in namena te odškodnine, ne sme pa podpirati teženj, ki niso združljive z njeno naravo in namenom. Višina odškodnine se tako določa s sodno prakso v medsebojno primerljivih primerih. Višina odškodnine je zelo odvisna od obsega poškodb, poteka in načinov zdravljenja, starosti oškodovanca, oziroma od ugotovitev, kako hude so celotne posledice. Da se doseže primerna odškodnina, je ključno, da primer zastopa in pri njem svetuje odvetnik za odškodnine, ki ima praktično in strokovno znanje. Odškodnina se praviloma najprej zahteva od zavarovalnice, kjer se poskuša doseči pogodbo, imenovano poravnava. Odvetnik za odškodnine stroške za sklenitev te pogodbe lahko po zakonodaji zaračuna neposredno zavarovalnici, saj jih je le-ta dolžna kriti, tako da oškodovanec/stranka teh stroškov ne nosi. Zavarovalnica lahko ponudbi odškodnino, ki ne dosega niti spodnjih okvirjev sodne prakse. V primeru odklonitve zahtevka ali v primeru, da je ponujena višina odškodnine prenizka, lahko odvetnik za odškodnine na pristojno sodišče vloži odškodninsko tožbo. Odškodnine za poškodbe so pred sodiščem praviloma višje, kot pri sami poravnavi z zavarovalnico, kjer so odškodnine praviloma nižje. Časovno dobi stranka pri pogodbi o poravnavi denar hitro, pred sodiščem pa je postopek dolgotrajnejši, a je izplen lahko znatno višji.