12. junij 2017

Odpravnina v primeru zaposlitve za določen čas

odpravnina za določen čas - odvetnik MelePogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. V teh primerih delavcu pripada odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (v nadaljevanju: odpravnina za določen čas). Odpravnina za določen čas pa ne pripada delavcem v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Odpravnina za določen čas se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, pripada delavcu odpravnina v višini 1/5 osnove. Izračun odpravnine za 9 mesecev trajanja pogodbe ter za osnovo 1.000,00 EUR znaša 200 EUR (1/5×1.000=200). Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, pripada delavcu odpravnina za določen čas v višini 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela. Izračun odpravnine za 15 mesecev trajanja pogodbe ter za osnovo 1.000,00 EUR znaša 250 EUR (1/5×1.000+1/5×1.000×3/12=250). Izračun odpravnine oz. višina odpravnine je odvisna od časa trajanja pogodbe ter od višine osnove oz. od povprečne mesečne bruto plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina za določen čas izplača za ves čas zaposlitve ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

 

Pisarna odvetnika Mele

Izračun odpravnine lahko za vas opravi tudi Odvetniška pisarna Mele d.o.o. v Ljubljani, v Kranju ter v Cerknici. Odvetniška pisarna v Ljubljani deluje na naslovu Resljeva cesta 25, v Kranju na naslovu Nazorjeva 8 ter v Cerknici na naslovu Partizanska cesta 6. Odvetniška pisarna v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici je telefonsko dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure. V kolikor delodajalec odpravnine ne izplača, vam odvetniška pisarna v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici svetuje ter pomaga pri njeni uveljavitvi.

odvetniška pisarna v Ljubljani