28. september 2016

Menjava nepremičnin je vse pogostejša


Prodajalci nepremičnin se vse pogosteje odločajo za menjavo nepremičnin. Nepremičnino lastnik enostavno menja za drugo. Podlaga za menjavo nepremičnin je menjalna pogodba, ki se sklene pri notarju. Vsak lastnik nepremične lastninsko pravico na svoji nepremičnini prenese na drugega sopogodbenika. Tudi pri menjavi nepremičnine je plačilo davka obvezno. Davek znaša 2%, navadno ga plača tisti, ki nepremičnino odtuji. Tako kot pri kupo-prodaji nepremičnine je tudi pri menjavi nepremičnine pomembna vrednost nepremičnine in njeno stanje v zemljiški knjigi.


menjava nepremičninZastava nepremičnine


Možnost zastave nepremičnine izhaja iz zastavne pravice vsakega posameznika, ki je imetnik lastninske pravice na nepremičnini. Z zastavo nepremičnine se običajno zavarujejo različni krediti ali drugi dolgovi posameznika – pravimo, da se na nepremičnini ustvari hipoteka. Hipoteka se običajno ustanovi, kadar upnik zahteva zavarovanje kredita.


Upnik – običajno je to banka – že pred odobritvijo kredita zahteva njegovo zavarovanje. Ob zavarovanju kredita s hipoteko, banke že pred odobritvijo kredita zahtevajo cenitev nepremičnine. Od višine cenitve je odvisna višina kredita, ki ga bo banka odobrila, običajno pa banke ne odobravajo kreditov, ki bi bili višji od 70% vrednosti zastavljene nepremičnine. Hipoteka na nepremičnini se zabeleži tudi v zemljiški knjigi in velja v primeru vseh nadaljnjih sprememb glede lastništva nepremičnine.


Seveda je lastninsko pravico na nepremičnini možno prenesti tudi z darilno pogodbo za nepremičnino, ki so najpogostejše med sorodniki. Z njo lastnik nepremičnine lastninsko pravico neodplačno prenese na drugega. Tudi pri prenosu lastnine na podlagi darilne pogodbe za nepremičnino, obstajajo določene omejitve. Če imajo starši več otrok in nepremičnino podarijo le enemu od njih, bodo drugi otroci po smrti staršev od obdarjenega otroka lahko zahtevali nujni delež.


V ški pisarni Žagar vam nudimo pomoč pri sklepanju pogodb o menjavi nepremičnine, zastavi nepremičnine pa tudi ob darovanju nepremičnine. Pomembno je, da so pogodbe, ki se nanašajo na prenos lastništva, kakovostno in dosledno napisane. Na nas se lahko obrnete tudi z morebitnimi vprašanji in dvomi. Dosegljivi smo na telefonski številki ali na e-mail naslovu, ki ga najdete na naši spletni strani. Veseli pa bomo tudi vašega obiska v pisarni.

 

nepremičninsko pravo