10. oktober 2017

Nasvet odvetnika v kazenskem postopku je nepogrešljiv

Obramba kazenski postopekV primeru kazenskega postopka ima obramba velik pomen. Nujno je, da je odvetnik v primeru kazenskega postopka ustrezno pripravljen in seznanjen z vsemi podrobnostmi primera, da lahko stranki nudi kakovostno in posledično uspešno obrambo v kazenskem postopku, ji med samim postopkom pomaga s pravnimi nasveti kazenskega prava in ji celoten postopek tako olajša.


Obramba je v kazenskem, pa tudi prekrškovnem in civilnem postopku sestavljena iz komunikacije. Nasvet odvetnika ne pomaga nič, če se odvetnik predhodno ne pozanima o podrobnostih primera in ves čas kvalitetno komunicira s policijo, tožilstvom in sodiščem, predvsem pa je pomembna komunikacija z lastno stranko. Odvetnik mora stranki prisluhniti in ji dati nasvet, ki je tehten in podkovan s preverjenimi dejstvi.


Pred dajanjem nasvetov v kazenskem postopku, se mora odvetnik specialist seznaniti z vsemi podrobnostmi postopka

Pred dajanjem nasvetov, mora odvetnik kot specialist za kazensko pravo skupaj s stranko najprej postaviti jasne in realne cilje, ki jih želi v obrambi doseči. Stranka se ima pred začetkom kazenskega postopka pravico seznaniti z dejanskim stanjem in z možnostmi, ki so ji na voljo, odvetnik pa ji mora ves čas kazenskega postopka nuditi pravne nasvete in jo voditi skozi kazenski postopek ter ji zagotoviti dovolj informacij, da se lahko stranka ob pomoči in nasvetu odvetnika (so)odloča o naslednjih korakih v postopku.


Odvetnik nasvet v kazenskem postopkuStrategija obrambe v kazenskem postopku mora biti skrbno pripravljena

Seveda pa zgolj nasvet odvetnika ne zadostuje. Ker je vsak primer svojevrsten, mora biti za posamezen primer nastavljena tudi primerna strategija, s pomočjo katere bo primer tudi pozitivno rešen. Strategija pa določi tudi izbor instrumentov, ki so zagovorniku na razpolago. Možnosti obrambe interesov stranke je veliko – lahko bo šlo zgolj za izražanje nekega mnenja, stališča do dokazov, ali pa kar za uporabo pravnih sredstev v pritožbenih postopkih. Pravna sredstva, ki jih v obrambi uporabimo, morajo biti skrbno izbrana in stranki predstavljena.


Kazenski postopek se lahko začne zaradi različnih kaznivih dejanj pa tudi prekrškov, kamor spadajo tudi: kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja v prometu, kazniva dejanja povezana z drogami in kazniva dejanja zoper gospodarstvo, kamor v določenih primerih prištevamo tudi poslovno goljufijo, kazen zanjo pa je visoka. Za uspešno obrambo v kazenskem in prekrškovnem postopku posameznik potrebuje dobrega in učinkovitega odvetnika, ki mu komunikacija s policijo, tožilstvom, sodiščem, predvsem pa s stranko samo ni tuja in je tako sposoben hitro in učinkovito pridobiti informacije in dokaze, pomembne za postopek ter stranki v kazenskem postopku nuditi nasvete, s katerimi ji postopek olajša. Ker so ukrepi organov pregona praviloma nepričakovani, se od odvetnika zahteva visoka stopnja aktivnosti, ki se začne že v najzgodnejši fazi, to je v primeru aretacije ali hišne preiskave, odvetnikova aktivnost pa se stopnjuje v fazi kazenske preiskave in glavne obravnave.