23. junij 2017

Hišni pripor – odškodnina v primeru neupravičenega pripora

Hišni pripor je ukrep, ki se odredi v primeru, če so podani priporni razlogi, pa odreditev pripora ni nujno in neogibno potrebna za odpravo ponovitvene nevarnosti ali begosumnosti. V kolikor obstajajo razlogi za odreditev pripora zoper določeno osebo, pa le-ta oseba ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali za sam potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper obdolženca odredi tudi hišni pripor, ki se odredi s sklepom, odredi pa ga prisojni sodnik. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali odpravi hišnega pripora se zmeraj pošlje tudi policijski postaji na območju katere se ukrep izvaja in ki tudi opravlja nadzorstvo in kontrolo osebe, ki je v hišnem priporu, predvsem, če se ravna po navodilih sodišča.

 

hišni pripor

 

Prepoved oddaljitve od kraja izvajanja omejitve prostosti

Sklep o hišnem priporu osebi prepoveduje, da bi se oddaljila od stalnega ali začasnega prebivališča oz. od ustanove v kateri se zdravi. Prav tako lahko sodišče s sklepom o hišnem priporu osebi prepove stike z osebami, ki jih priprti nujno ne potrebuje za svojo oskrbo oz. zdravljenje. Obdolžencu se lahko tudi v času trajanja hišnega pripora dovoli oddaljiti od kraja, kjer se pripor izvaja, vendar le v primeru, ko je to neizogibno potrebno; da se zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine ali za opravljanje dela.

 

 

V primeru kršitve hišnega pripora, se lahko osebi odredi tudi pripor

V kolikor oseba krši pravila hišnega pripora in se od mesta izvrševanja neupravičeno oddaljuje, sme prisojno sodišče zanj odrediti tudi pripor, ki sme trajati zgolj najkrajši možni čas, dolžnost vseh organov, ki v postopku sodelujejo pa je, da delujejo kar se da hitro.

 

hišna preiskava 

 

V primeru neupravičenega pripora je stranka upravičena do odškodnine

Seveda se lahko zgodi, da je pripor neupravičen. V primeru neupravičenega pripora je stranka upravičena do odškodnine. Odškodnina za neupravičen pripor je lahko zelo visoka.