29. junij 2015

Poškodba pri delu in odškodnine za telesne poškodbe

Poškodbe pri delu so relativno pogoste, vendar pri svojem delu opažamo, da zaposleni pogosto ne vedo, kakšne so njihove pravice in v katerih primerih jim torej pripada odškodnina za telesne poškodbe zaradi poškodbe pri delu. Zato je pomembno, da nas poškodovani pokliče takoj, ko utrpi poškodbo pri delu.
Odškodninsko pravo določa kriterije na podlagi katerih ocenimo ali ste upravičeni do ustrezne odškodnine. V Odvetniški pisarni Mele vam z veseljem svetujemo kakšne so vaše možnosti za uspeh za pridobitev odškodnine ali zavarovalnine zaradi nezgode pri delu ali poškodbe pri delu. Pokličite nas in izkoristite možnost brezplačnega uvodnega nasveta!

 

Poškodba pri delu in odškodninaOdškodnine za poškodbe pri delu - nezgode pri delu - poškodbe pri delu

Ste se na delu poškodovali, pa ne veste, ali ste upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe? Je vaša poškodba pri delu nastala drugače, kot je v prijavo poškodbe pri delu zapisal vaš delodajalec, z namenom, da bi se zaščitil? V praksi namreč velikokrat zasledimo poskuse delodajalcev, da bi krivdo za nastanek nezgode pri delu ali poškodbe pri delu, zvalili na zaposlenega. Zato vam svetujemo, da nas pokličete takoj, ko ste se poškodovali pri delu in da takoj pričnete zbirati čim več dokazov (fotografij lestve, delovnega orodja…, izjav prič …). Le tako se boste kasneje izognili morebitnim nepotrebnim zapletom pri pridobitvi ustrezne odškodnine ali zavarovalnine zaradi nezgode pri delu ali poškodbe pri delu.

 

Odškodninsko pravo - poškodbe pri delu

Za poškodbo pri delu za katero je kriv nekdo drug (delodajalec) in ne vi sami ste upravičeni do odškodnine. Nudimo vam brezplačno strokovno svetovanje. Če se po uvodnem nasvetu dogovorimo tudi za zastopanje, vam nudimo brezplačno zastopanje zaradi poškodbe pri delu, do zaključka zadeve.

Izjema od enega izmed temeljnih pravil odškodninskega prava, da je vsakdo dolžan drugemu povrniti škodo, ki jo povzroči, nastopi takrat, ko je poškodba pri delu hujše narave, ki ima za posledico posebno težko invalidnost. V tem primeru so do odškodnine zaradi poškodbe pri delu upravičeni tudi bližnji poškodovanega. V primeru smrti zaradi poškodbe pri delu pa so bližnji pokojnika upravičeni do odškodnine zaradi duševnih bolečin.

Če imate vprašanja v zvezi z odškodninskim pravom, nas pokličite in se dogovorite za sestanek. Odškodninsko pravo je pravno področje s katerim se ukvarjamo specializirano in tako strankam zagotavljamo kakovostne in istočasno hitre storitve.