26. junij 2019

 

 

Odvetniki v Ljubljani se ukvarjajo z najrazličnejšimi pravnimi področji

Odvetniki v Ljubljani, pa tudi drugod po Sloveniji, se ukvarjajo z najrazličnejšimi področji prava. Tako poznamo vse od odvetnikov za družinsko pravo, odvetnikov za kazensko pravo, odvetnikov za gospodarsko pravo pa tudi odvetnikov za dedno pravo, delovno pravo, vrednostne papirje, nepremičnine in druga pravna področja.

Odvetnik v Ljubljani

 

Odvetniki za družinsko pravo in ločitve nasploh so vse bolj iskani

Dandanes so izjemno iskani odvetniki za družinsko pravo. Na področju družinskega prava prihaja do sporov med najbližjimi sorodniki, podobno pa se dogaja tudi na področju dednega prava. Odvetniki v Ljubljani se tako na področju družinskega prva ukvarjajo predvsem z razvezami zakonske zveze (oz. ločitvami) in vsemu, kar ločitvi sledi. Navadno je to delitev premoženja, preživnina bivšega zakonca, nikakor pa ne smemo pozabiti na skrbništvo nad morebitnimi otroci, ki je velikokrat predmet spora med bivšima zakoncema. Na tem mestu se odvetnik za ločitve velikokrat ukvarja tudi s tem, koliko stikov pripada staršu, ki skrbništva nad otrokom nima. Pri vsem skupaj največkrat pomaga tudi Center za socialno delo, kjer se morata starša pred razvezo zakonske zveze udeležiti tudi sestanka. Seveda je vsem udeležencem v interesu predvsem, da zaščitijo pravice otroka. Kljub vsemu pa odvetniki v Ljubljani vzpodbujajo, da se starši dogovorijo za skupno skrbništvo. Gre za skrbništvo obeh staršev, otrok pa pri tej obliki skrbništva čuti najmanj posledic ločitve. Seveda je predpogoj za skupno skrbništvo to, da se starši med seboj dobro razumejo.

 

Odvetniki v Ljubljani so dejavni tudi na področju delovnega prava

Poleg sfere družinskega prava so odvetniki zelo iskani tudi na področju delovnega prava. Delovno pravo je namreč področje, kjer se dogaja veliko kršitev, zaposleni pa tako poiščejo pomoč odvetnika v Ljubljani. Na tem področju se ukvarjajo predvsem s pregledom pogodb o zaposlitvi in kršitvah le-teh pa tudi z odškodninami ter odpravninami, ki zaposlenim pripadajo ob prejeti odpovedi.

Odvetnik za družinsko pravo

 

Pozabiti ne smemo niti na sfero odškodninskega prava. Odškodninsko pravo je panoga civilnega prava, ki se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin. Odškodnine so v civilnem pravu nekaj običajnega, vendar je kljub temu priporočljivo, da se v primeru odškodninske tožbe obrnemo na odvetnika za odškodnine, ki sfero dobro pozna in bo lahko primer tudi kvalitetno vodil ter nas tako kakovostno zastopal.