21. februar 2017

Odvetniki družinskega prava delujemo na veliko različnih področjihDružinsko pravo odvetniki

V naši odvetniški družbi se ukvarjamo z več vejami prava. Ponujamo vam nasvete v nepremičninskem pravu, na nas pa se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj in problemov pri dedovanju in v drugih civilno pravnih ter obligacijskih zadevah. Prav tako pa se v naši pisarni odvetniki družinskega prava ukvarjamo z družinskim pravom.


Družinsko pravo obsega širok spekter predpisov. Prav zato je nujno, da smo odvetniki družinskega prava dosledno seznanjeni z vsakim od njih ter jih znamo uporabljati v različnih situacijah in različnih postopkih. Zaradi obširnosti določb in področji družinskega prava nasploh, je delo odvetnikov družinskega prava zelo zahtevno in kompleksno.


Kaj delo odvetnika za družinsko pravo pravzaprav zajema?


Odvetniki za družinsko pravo strankam nudimo pomoč v različnih zadevah družinskega in tudi dednega prava. Predvsem v sklopu družinskega prava pomagamo pri postopku razveze in pri sledeči razdružitvi solastnine. Prav tako bomo poskrbeli za dodelitev preživnine, v kolikor se ta zahteva in je zahteva do nje upravičena. Pomagamo tudi pri postopku dodelitve skrbništva nad otrokom enemu izmed staršev. Seveda pa odvetniki družinskega prava poskrbimo tudi za dokumente v primeru sporazumne razveze zakoncev. V primeru, da sporazuma o ločitvi zakonske zveze ni mogoče doseči, odvetniki poskrbimo za pripravo in vložitev tožbe na razvezo zakonske zveze. Ker po ločitvi – žal – nemalokrat prihaja do neplačevanja ali vsaj nerednega plačevanja preživnine, odvetniki poskrbimo oz. zagotovimo pravilno izplačevanje le-te.


Odvetniki za družinsko pravo pa delujemo tudi v primeru nasilja v družini. Naša naloga je poskrbeti za ustrezno pravno zaščito zakonca oz. otroka pred nasilnim partnerjem.


Odvetniki za družinsko pravo se zavzemamo za pravice in koristi otrok v družbiDružinsko pravo


Ker je Slovenija kot članica EU in Sveta Evrope podpisnica nekaterih mednarodnih konvencij in drugih aktov, ki so namenjeni predvsem zaščiti otrokovih pravic in interesov – tukaj je potrebno izpostaviti Konvencijo o otrokovih pravicah – se odvetniki družinskega prava nemalokrat znajdemo v vlogi kolizijskega skrbnika, ki se ga otroku postavi, kadar njegovi interesi pridejo v navzkrižje z interesi staršev oz. zakonitih zastopnikov.


Odlični odvetniki za družinsko pravo


V naši odvetniški pisarni smo vam na voljo odlični odvetniki družinskega prava, ki vam bomo s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem svetovali in vam pomagali rešiti že nastale težave ob tem pa vam bomo nudili tudi oporo, saj se zavedamo, da so težave v družini ene izmed največjih težav, ki jih človek sploh lahko doživi.