29. januar 2015

Poškodba pri delu in odškodnina – kdaj ste upravičeni do denarne odškodnine?

Kdaj vam pripada odškodnina za poškodbe? Najpogostejše odškodnine za poškodbe se izplačujejo tedaj, kadar nastane poškodba v prometni nesreči ali poškodba pri delu. Odškodnine za poškodbe se izplačujejo v različnih višinah. Na odškodnine za poškodbe vpliva vrsta okoliščin, zato dva na prvi pogled podobna primera lahko v pravnem smislu nista primerljiva.

 

V kakšni višini bo izplačana odškodnina za poškodbe?

Višina odškodnine za poškodbe se določa glede na prakso v podobnih primerih. Denarna odškodnina se praviloma zahteva od zavarovalnice. Toda pozor: če boste zato, da bi vam bila izplačana odškodnina, angažirali odškodninsko družbo, za katero ste slišali na radiu ali ste jo zasledili na spletu, lahko pričakujete, da bo odškodnina za poškodbe nižja, si bo ta družba od vaše odškodnine za poškodbe vzela določen delež. Pri odvetnikih to ni obvezno, saj odvetnikom stroške krije zavarovalnica, odškodninskim podjetjem pa ne. Odškodnina za poškodbe tako pri odvetnikih ostane cela. Strokovna obravnava odškodninskih primerov je zagotovljena samo pri odvetnikih.

 

Poškodbe pri delu

Ni vsaka poškodba pri delu taka, da vam zaradi nje pripada odškodnina. Podjetja bodo praviloma zatrjevala, da je poškodba pri delu nastala zaradi delavčevega lastnega nepravilnega ravnanja, saj taka poškodba pri delu potem ne predstavlja odgovornosti podjetja. Poškodba pri delu, ki je nastala zaradi nevarne stvari ali dejavnosti brez nepravilnega ravnanja delavca ali po krivdi delodajalca, je predpostavka za odškodninsko odgovornost podjetja.