28. november 2016

Odvetnik za družinsko pravo

Odvetnik za družinsko pravo

Delo odvetnika za družinsko pravo je zelo obširno in razgibano. Spoznati se mora na različna področja, ki jih družinsko pravo obsega. Odvetnik za družinsko pravo največkrat pomaga pri postopku razveze zakonske zveze in stvareh, ki sovpadajo z njo. V primeru, da ne pride do sporazumne razveze zakonske zveze, odvetnik za družinsko pravo pripravi in vloži tožbo na razvezo zakonske zveze. Ob tem poskrbi tudi za pravico do preživnine ter za skrb in varstvo ter skrbništvo v primeru otrok. V primeru razveze zakonske zveze je možno uveljavljati tudi pravico do preživljanja razvezanega zakonca. Odvetniki družinskega prava poskrbimo tudi za to.


Odvetniki družinskega prava v Ljubljani skrbimo za pravice otrok


Ker pa družinsko pravo ne ureja le zakonske zveze pač pa tudi številna druga področja, odvetniki družinskega prava v Ljubljani poskrbimo tudi za njih. Zelo pereče je področje otrokovih pravic. Slovenija je v okviru članstva v EU in v Svetu Evrope podpisnica veliko konvencij, ki urejajo pravice in položaj otroka v družbi in v družini. Odvetnik za družinsko pravo poskrbi tudi za otrokove pravice. Zraven tega, da skrbi za pravice otroka pri razvezi, odvetnik za družinsko pravo poskrbi za njih tudi v primeru nasilja v družini, smrti staršev in v drugih mogočih primerih. V kolikor si interesi otroka in interesi njegovih zakonitih zastopnikov (ponavadi so to starši) nasprotujejo, odvetnik za družinsko pravo predstavlja kolizijskega skrbnika, ki bo v okviru družinskega prava poskrbel za pravice otrok.


Odvetniki družinskega prava v Ljubljani vam pomagamo z odličnimi nasveti


Odvetniki družinskega prava v Ljubljani vam zagotavljamo natančne in zanesljive nasvete iz družinskega prava. Ker se pogosto dogaja, da stranke, ki k nam prihajajo po nasvet ob tem doživljajo tudi osebno stisko, kot se to zgodi v primeru razveze zakonske zveze, vam pravnica za družinsko pravo zraven nasvetov zagotavlja tudi moralno oporo. Obiščite nas v pisarni v Ljubljani in odlične odvetnike za družinsko pravo povprašajte za nasvet.