Razveza zakonske zveze – kakšen je postopek in kako se deli premoženje?

28. november 2016

Razveza zakonske zveze

sporazumna razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je postopek, ki je boleč za vsakega posameznika, vendar je nemalokrat tudi edina rešitev iz nastale situacije. Z razvezo zakonske zveze pa ne gre le za razvezo življenjeske skupnosti dveh partnerjev, pač pa prihaja tudi do dodatnih vprašanj:

  • Kako bo z delitvijo premoženja pri razvezi?
  • Kdo bo prevzel skrb nad otroci?
  • Kako se bo plačevala preživnina?
  • Sporazumna razveza zakonske zveze ali razveza na tožbo?

 

Vprašanj je pravzaprav neskončno. Odvetnik za družinsko pravo vam zagotovi nasvete v primeru sporazumne razveze zakonske zveze, v primeru nesporazumne razveze zakonske zveze oz. razveze na tožbo pa pripravi in vloži tožbo na razvezo zakonske zveze in vas spremlja skozi ves postopek razveze zakonske zveze.


Sporazumna razveza zakonske zveze

Kot vidimo, se lahko razveza zakonske zveze zgodi sporazumno ali nesporazumno. Pri sporazumni razvezi zakonske zveze gre za razvezo, pri kateri se zakonca že prej dogovorita o delitvi premoženja ter o skrbništvu nad otroci. Pred postopkom se morata zakonca posvetovati še s strokovnjakom na centru za socialno delo.


V primeru nesporazumne razveze zakonske zveze pa o vseh teh vprašanjih odloča sodišče. Edini razlog za razvezo zakona na tožbo je nevzdržnost, krivda za povzročitev le-te pa se ne ugotavlja. Pri razvezi zakona se je potrebno dogovoriti o delitvi premoženja, prav tako je potrebno odločiti o skrbništvu nad otroci, če je le-to potrebno.


Skozi vsa vprašanja in skozi postopek vas vodimo in vam nudimo tudi moralno podporo. Obiščite nas v pisarni v Ljubljani in nas povprašajte za nasvet. Na podlagi naših večletnih izkušenj in strokovnega znanja vam bomo pomagali in vam svetovali kako naprej. Seveda pa vam ne ponujamo le nasvetov glede razveze zakonske zveze, saj se naša znanja raztezajo tudi na ostala področja prava. Tako nas lahko povprašate za nasvete glede nepremičnin, dedovanja ali drugih področij, ki vas zanimajo.