31. avgust 2016

Pravo nepremičnin

Pravo nepremičnin zajema predpise, ki se nanašajo na prenos in druge obremenitve lastninske pravice, ki jo ima posameznik na določeni nepremičnini. Pravo nepremičnin je za posameznika zelo pomembno, saj z lastninsko pravico na nepremičnino upravlja z eno od absolutnih človekovih pravic. Odvetniki za nepremičninsko pravo nudijo pomoč pri sestavljanju pogodb o najemu, oddaji, nakupu ali prodaji nepremičnine, prav tako sodelujejo pri vzpostavitvi etažne lastnine. V primeru razpolaganja z lastninsko pravico na vaši nepremičnini se obrnite na odvetnika za nepremičninsko pravo, ki vam bo pomagal z nasveti.

 

Pravo nepremičnin - odvetnik