21. februar 2017

Darilna pogodba o nepremičniniDarilna pogodba nepremičnine

Darilna pogodba je pogodba obligacijskega prava, s katero darovalec neodplačno prepusti obdarjencu neko stvar ali pravico, druga stranka pa to premoženje sprejme.


Tudi darilna pogodba za nepremičnino ima namen neodplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini iz obdarovalca na obdarjenca. Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki. Najpogosteje se darilna pogodba, s katero se predaja nepremičnina, sklepa med družinskimi člani, seveda pa to nikakor ni pravilo. Priporočljivo je, da darilna pogodba o nepremičnini vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.


Darilna pogodba za nepremičnine je pravni posel, na podlagi katerega darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca, ta pa jo sprejme. Pri sklepanju darilne pogodbe za nepremičnino obstajajo določene omejitve. Pozorni moramo biti na situacijo, kjer je v družini več potomcev, starši ali stari starši pa bi z darilno pogodbo o nepremičnini lastninsko pravico na nepremičnini radi prenesli le na enega od otrok. Pred sklenitvijo darilne pogodbe o nepremičnini se morajo z njo strinjati vsi potomci. V nasprotnem primeru bodo imeli potomci, ki so bili s pogodbo prikrajšani, po smrti staršev oz. starih staršev pravico do zahteve nujnega deleža, ki znaša polovico zakonitega deleža. Pravico lahko dediči uveljavljajo pred sodiščem.


Na omejitve pri darilni pogodbi o nepremičnini naletimo tudi v zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da lahko lastnik kmetije, gozda oz. kmetijskega zemljišča objekt z darilno pogodbo podari le ožjim družinskim članom. Darilna pogodba o nepremičnini se na omenjenih objektih z ne sorodnikom lahko izvede le, v kolikor občina v kateri se objekt nahaja, ne uveljavlja predkupne pravice.

 

Davek na darilno pogodbo nepremičnineDarilna pogodba nepremičnina


Če želi brat sestri podariti nepremičnino na podlagi darilne pogodbe o nepremičnini, se ob prenosu lastninske pravice žal ne bosta mogla izogniti davku. Davek na darilno pogodbo nepremičnine določa slovenska zakonodaja, podlago zanj pa najdemo v Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD).


Darilna pogodba za nepremičnino ni edini način prenosa lastninske pravice na nepremičnini


Zraven darilne pogodbe o nepremičnini poznamo tudi druge pogodbe, ki prav tako urejajo prenos lastninske pravice iz ene stranke pogodbe na drugo. V odvetništvu Žagar vam bomo svetovali in vam pomagali pri sestavi kupoprodajnih, najemnih, darilnih in drugih pogodb. Za pomoč nas lahko prosite po telefonu, najlažje pa bo, da se oglasite v naši pisarni, kjer se lahko o vaših težavah v miru pogovorimo in vam tako kvalitetno in natančno svetujemo, kako je v vašem primeru najbolje ravnati.