26. oktober 2017

Kaj je postopek javnega naročanja in kdo v njem sodeluje?

Portal javnih naročilPostopek javnega naročanja predstavlja dejanja, ki jih posamezni pravni subjekti izvajajo z namenom pridobitve ugodne ponudbe za nabavo blaga, storitve ali gradbenega dela. Naročniki v postopku javnega naročanja so vsi neposredni in tudi posredni porabniki državnega proračuna in zraven njih še organizacije, ki so nosilke javnih pooblastil. Na drugi strani je ponudnik v postopku javnega naročanja lahko vsaka – tako fizična kot pravna oseba. Poleg slovenskih imamo tudi tuje ponudnike, ki jih mora zakonodaja zaradi evropskih regulativ enačiti z domačimi ponudniki. 

 

Temeljna načela v postopku javnega naročanja se morajo spoštovati

V postopku javnega naročanja ni pomembno, kako veliko je podjetje. Naročniki so tako lahko velika in mala podjetja, ne glede na velikost podjetja pa se morajo naročniki držati določenih temeljnih načel postopka javnega naročanja:

  • gospodarna poraba javnih sredstev,
  • enakopravnost ponudnikov,
  • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
  • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.


Evidenčni postopek javnega naročanja in objava naročila na Portalu javnega naročanja

Velikost podjetja pa je pomembna, kadar govorimo o evidenčnem postopku javnega naročanja. Evidenčna naročila oz. javna naročila male vrednosti, so naročila pri katerih glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja. Tako javnega naročila v primeru evidenčnega naročila ni potrebno objaviti na Portalu javnega naročanja, vsa druga javna naročila pa morajo biti objavljena.


Izobraževanja o postopku javnega naročanja

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. smo v sklopu izobraževanj o javnih naročilih za vas pripravili tudi program izobraževanja o naročilih male vrednosti, kjer vam bomo natančneje predstavili postopek javnega naročanja evidenčnih naročil, govorili bomo tudi o pravočasnosti in legitimnosti ponudbe ter o pravnomočnosti odločitve naročnika. Posameznikom bomo pokazali tudi Portal javnih naročil in spregovorili o tem, kdaj do odločitve o oddaji javnega naročila sploh pride in kako se objavi obvestilo o oddaji javnega naročila.

 

Postopek javnega naročanja