23. junij 2017

Kazenski postopek  - dejanja, ki jih opravljajo državni organi z namenom ugotovitve kaznivega dejanja

 

Kazenski postopek predstavlja celoto dejanj, ki jih sistematično opravljajo državni organi in drugi udeleženci, v primeru, ko je podan utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, z namenom ugotovitve:

  • ali je bilo kaznivo dejanje res storjeno,
  • ali je kaznivo dejanje storil obdolženec,
  • ali so v predpisih kazenskega materialnega prava podani pogoji, da se storilcu izreče kazenska sankcija.

 

 kazenski postopek

 

Kazenski postopek se uvede z vložitvijo kazenske ovadbe

Kazenski postopek se običajno začne z vložitvijo kazenske ovadbe. Ovadbo v kazenskem postopku lahko vloži oškodovani, tretja oseba ali kar policija oz. tožilstvo. Nadaljnji pregon vodi tožilstvo, ki ima tudi zadnjo besedo pri tem ali se bo kazenski postopek nadaljeval ali ne.

 

 preiskava hiše

 

Obnova postopka po ZUP in tudi po ZKP

Obnova postopka je izredno pravno sredstvo na podlagi katerega se sme postopek na pobudo upravičenca obnoviti – tako obnovo postopka dovoljuje ZKP. Obnova postopka pa je možna tudi po ZUP. Pri obnovi postopka po ZUP govorimo o obnovi upravnega postopka, ki je mogoča, če se izve za nova dejstva ali je mogoče uporabiti nove dokaze ali če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali krive izpovedbe priče ali izvedenca. Po ZUP je obnova postopka mogoča tudi v primeru, če temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali odpravljena. Obnova kazenskega postopka je mogoča tudi, če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil, če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb ali če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po zakonu izločena. Obnova postopka po ZUP je mogoča tudi če je izdala odločbo uradna oseba pristojnega organa, ki je ni imela pravice izdati. Po ZKP je obnova postopka možna na podlagi pobude upravičenca, vendar samo kadar to dopušča zakon.