15. marec 2017

Pogodba o razdelitvi solastnine ali sodna delitev?

O solastnini je mogoče govoriti takrat, ko ima več oseb lastninski delež na nerazdeljeni stvari, če je delež vsakega od njih določen kot idealni delež, se pravi kot delež v sorazmerju s celoto. Stvarnopravni zakonik v 69. členu določa, da ima solastnik pravico do delitve solastnine zmeraj, razen ob neprimernem času (kadar bi delitev škodovala predmetu solastnine ali ostalim solastnikom). Razdelitev solastnine je mogoča sporazumno ali sodno. Pri sporazumni delitvi solastnine se sklene tudi pogodba o razdelitvi solastnine. Pri sodni razdelitvi pa o pripadajočih deležih odloči sodišče. Sodišče odloča na podlagi slovenske zakonodaje, opira pa se tudi na sodno prakso iz delitve solastnine.


Do primerov, ko je razdelitev solastnine nujna, prihaja pogosto. Lahko gre na primer za razvezo zakona ali razhod zunajzakonske partnerske skupnosti. Lep primer solastnine lahko najdemo tudi v primeru več dedičev pred branjem oporoke ali sodno delitvijo zapuščine.


Razdelitev solastnine je s pomočjo pogodbe o razdelitvi solastnine lažja

Vsi si prizadevamo spore razrešiti na čim lažji in čim manj konflikten način. Prav zato je priporočljivo, da se razdelitve solastnine lotimo na miren način s pomočjo odvetnika, ki nam bo pomagal pri pogajanjih in pri sestavi pogodbe o razdelitvi solastnine.


Pred podpisom pogodbe o razdelitvi solastnine se posvetujte z odvetnik

V kolikor pri razdružitvi solastnine govorimo o delitvi fizičnih predmetov se navadno posamezniki opredelijo do stvari, ki jih želijo imeti, delitev solastnine pa se nato nadaljuje s pogajanji. V kolikor pa je predmet solastnine nedeljiva celota (na primer nepremičnina) in je tako fizično ni mogoče razdeliti na več delov se stvar navadno proda, vsakemu posamezniku pa se nato izplača delež, ki mu pripada v skladu s podpisano pogodbo o razdelitvi solastnine.


V odvetništvu Žagar vam bomo svetovali in pomagali pri razdelitvi solastnine, prav tako pripravimo pogodbo o  in tako poskrbimo za vaše želje in interese. Pomagamo vam tudi pri sestavi drugih pogodb obligacijskega prava.


Ne ponujamo pa vam zgolj pomoči pri razdružitvi solastnine in drugih obligacijsko pravnih poslih, pač pa vam prav tako ponujamo svetovanje na področju družinskega in dednega prava. Pomagamo vam v primeru razveze in pri dodelitvi preživnine. Na nas se lahko obrnete tudi v primeru težav s pridobitvijo skrbništva nad otroci. Odlični odvetniki vam bomo pomagali po svojih najboljših močeh in vam tako vsak dan naredili lažji.Razdelitve solastnine

Pogodbe o razdelitvi solastnine