14. april 2017

Višina nujnega deleža pri dedovanju

Nujni delež je institut s katerim se Nujni delež pri dedovanjuob dedovanju sreča marsikateri dedič. Institut omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih je le-ta izpustil iz svoje oporoke ali pa je svoje premoženje pred smrtjo podaril komu drugemu.


Višina nujnega deleža pri dedovanju je odvisna od tega, o katerem nujnem dediču govorimo. Nujni delež pri dedovanju je najvišji pri zapustnikovih otrocih in zakoncu, manjša pa se, ko govorimo o starših in drugih sorodniki zapustnika.


Nujni dediči so:

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.


Potrebno je poudariti, da so dedi in babice do višine nujnega deleža pri dedovanju upravičeni le, če so trajno nezmožni za delo in jih je zapustnik za časa življenja preživljal.


Kakšna je višina nujnega deleža pri dedovanju?

Nujni delež je pravzaprav delež, ki bi moral iti zakonitemu dediču, če bi se dedovalo po zakonu in ne po oporoki.


Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:

  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.

 

Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za:

  • starše, dede in babice, brate in sestre.

 

nujni delež pri dedovanju višina

Zmanjšanje deležev v oporoki z namenom izplačila nujnega deleža

V primeru, da nujni dedič zahteva nujni delež, vendar premoženja ni dovolj, da bi se mu le- ta izplačal, lahko nujni dedič zahteva zmanjšanje deležev v oporoki in se na ta način poplača .

 

Razdedinjenje nujnega dediča

Ne smemo pa pozabiti na možnost razdedinjenja nujnega dediča. Zapustnik lahko nujnega dediča razdedini v primeru, da se je ta s storitvijo zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom ali je naklepoma storil kaznivo dejanje zober zapustnika, njegovega zakonca oz. izvenzakonskega partnerja in njegove otroke ali se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.


O nujnem deležu in dedovanju vam svetujemo v naši odvetniški pisarni

Vas zanima višina nujnega deleža ki vam pri dedovanju pripada? Obiščite nas v odvetniški pisarni Žagar in se prepričajte o nujnem deležu pri oporoki, ki pripada vam. S svojimi strokovnimi nasveti vam bomo pomagali in vam postopek dedovanja in dokazovanja nujnega deleža poskušali čim bolj olajšati.