30. januar 2017

Nujni delež – kakšna so določila zakona o nujnem deležu pri dedovanju?


Nujni delež nujnim dedičem omogoča, da dedujejo premoženje kljub temu da je zapustnik svoje premoženje podaril ali ga zapustil drugim dedičem. Pri tem je seveda dobro vedeti kdo so nujni dediči. Zakon o dedovanju določa, da so to pokojnikovi:
• otroci (tudi posvojenci),
• vnuki,
• starši,
• zakonec (tudi izvenzakonski partner).
Zakonsko določene so tudi vrednosti nujnega deleža. Pri dedovanju nujni delež znaša ½ zakonskega deleža kadar gre za otroke, vnuke ali zakonca in 1/3 zakonskega deleža kadar gre za starše, dedke in babice oziroma brate in sestre. V kolikor imate vprašanja glede nujnega deleža pri dedovanju se obrnite na odvetniško pisarno Žagar, v kateri odvetniške storitve opravljamo že več kot poldrugo desetletje.


Nujni delež pri dedovanju


Nujni delež pri dedovanju včasih ni izplačan nujnemu dediču, saj lahko v nekaterih primerih zapustnik razdedini nujnega dediča. Običajno gre za primere kršitev dolžnosti, kazniva dejanja zoper zapustnika ali za nepošten način življenja. To pomeni, da razdedinjen dedič izgubi vse dedne pravice.
V odvetniški pisarni Žagar se ukvarjamo tudi z nujnim deležem pri dedovanju. Višina nujnega deleža je odvisna od več dejavnikov, zato vam, svetujemo, da se v primeru dodatnih vprašanj oglasite v naši odvetniški pisarni. Ob upoštevanju vseh dejavnikov vam bomo lažje svetovali.

 

Nujni delež Odvetniška pisarna Žagar


Nujni delež ni vse, s čimer se ukvarjamo


Svetovanje o nujnem deležu pri dedovanju je le majhen del tega, kar vam nudimo v naši odvetniški pisarni. Poleg dedovanja se ukvarjamo tudi z nepremičninskim pravom, gospodarskimi spori, odškodninami, izvršbami, izvensodnimi in sodnimi poravnavami ter z mnogimi drugimi. Če imate težave z razumevanjem nujnega deleža ali pa vas morda zanima kakšen je nujni delež pri oporoki vam sporočamo, da ste v naši odvetniški pisarni vedno dobrodošli. Ker je nujni delež precej obširen pojem in ga je včasih težko razumeti bomo na podlagi znanj in pridobljenih izkušenj poskrbeli, da boste prejeli vse potrebne informacije.