19. junij 2017

Darilna pogodba in davčna obveznost ob njeni sklenitvi


Darilna pogodba je pogodba s katero obdarovalec obdarjencu prepusti lastninsko pravico na določenem premoženju. Kot premoženje štejemo premičnine (kamor sodijo tudi vrednostni papirji, volila in denar), nepremičnine pa tudi premoženjske in druge stvarne pravice. Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki, lastninska pravica pa na obdarjenca preide šele, ko je le-ta vpisan v zemljiško knjigo.


Darilna pogodba davekOb darilni pogodbi je potrebno plačati tudi davek


Seveda pa se mora v večini primerov ob darilni pogodbi poravnati tudi davek. Višina davka darilne pogodbe je odvisna od razmerja, ki ga ima obdarjenec z obdarovalcem. Plačila davka od darilne pogodbe so upravičeni pripadniki prvega dednega reda (kamor spadajo zakonec in potomci obdarovalca ter člani, ki se lahko z njimi enačijo – na primer posvojenci). Drugi obdarjenci so dolžni plačati davek na darilno pogodbo v skladu z določili 8. člena Zakona o davku na dediščine in darila.


Izročilna pogodba in davek ob njeni sklenitvi


Z izročilno pogodbo izročitelj izroči in razdeli svoje premoženje med svoje potomce. To naredi za časa življenja, pri sklepanju izročilne pogodbe morajo sodelovati vsi družinski člani, saj je njen smisel ta, da izročitelj razdeli svoje premoženje še pred smrtjo, zato da po njegovi smrti ne pride do zapuščinskega postopka. S trenutkom sklenitve izročilne pogodbe prejemnik postane lastnik dotičnega premoženja, izročitelj pa si pridrži določene pravice, na primer pravico do preživljanja.


izročilna pogodba davekDavek na izročilno pogodbo je enak davku darilne pogodbe


Davek na izročilno pogodbo je enak davku na darilno pogodbo nepremičnine. Obveznost do davka na izročilno pogodbo izhaja iz 6. člena Zakona o davku na dediščine in darila. Tako so v 8. členu danega zakona definirane tudi davčne stopnje za posamezni dedni red, pripadniki katerega so davek od izročilne pogodbe dolžni plačati.


Vas zanima več o davku ob darilni pogodbi? Kontaktirajte nas in se pozanimajte!


Vas zanima več o davku, ki pripada darilni pogodbi? Več o davku ob darilni pogodbi si lahko preberete v Zakonu o davku na dediščine in darila. Na voljo smo vam tudi v odvetniški pisarni Žagar, kjer se bomo z vami pogovorili o vprašanjih, ki se vam še zastavljajo in vam pomagali pri sestavi darilne ali izročilne pogodbe. Strankam smo predhodno dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer se bomo nato dogovorili za termin srečanja.