15. julij 2016

NEPREMIČNINSKO PRAVO

Nakup ali prodaja nepremičnin spadata med pomembnejše odločitve v našem življenju. Dobro je, da se v primeru kupovanja oziroma prodaje nepremičnin spoznamo na nepremičninsko pravo ali pa sestavljanje pogodb zaupamo nekomu, ki se na nepremičninsko pravo spozna. Najlažje in tudi najpametneje je, da delo – predvsem sestavo pogodb – prepustimo odvetniku za nepremičnine, ki nepremičninsko pravo obvlada. Najpogostejša pogodba v nepremičninskem pravu je kupoprodajna pogodba za nepremičnino.

 

 

ODVETNIK ZA NEPREMIČNINE

Nepremičninsko pravo, odvetnik za nepremičnineStvarno pravo – in s tem tudi nepremičninsko pravo – temelji na zakonih, ki so zelo kompleksni, zaradi česar so za laika tudi polni pasti. Hkrati pa je nepremičninsko pravo za posameznika izjemnega pomena. Lastninska pravica na nepremičnini namreč predstavlja eno od t.i. absolutnih pravic, ki jih ima posameznik zoper tretje osebe. Odvetnik za nepremičnine bo poskrbel, da se v takih in drugačnih pasteh ne boste. znašli. Prav tako odvetnik za nepremičnine poskrbi, da je vaši pravici zadoščeno. V kolikor kupujete ali prodajate nepremičnino, je posvet z odvetnikom za nepremičnine izredno priporočljiv, saj se boste z njegovo strokovno pomočjo izognili mnogim nevšečnostim. Zelo priporočljivo je, da odvetnik za nepremičnine posreduje tudi, kadar pride do prenosa lastninske pravice ali delitve solastnine ter vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.

 

 

KUPOPRODAJNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO

S kupoprodajno pogodbo za nepremičnino se prodajalec zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na nepremičnini odplačno na kupca, ki mu bo v zameno plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga po navadi vsebuje že kar kupoprodajna pogodba za nepremičnino, potreben še vpis v zemljiško knjigo. S kupoprodajno pogodbo za nepremičnino se torej v zameno za plačilo, prenese lastninska pravica na nepremičnini iz ene pogodbene stranke na drugo. Pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za nepremičnino se lahko stranki dogovorita za enega izmed možnih načinov: lahko jo skleneta v notarskem zapisu ali pa kot zasebno listino. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je najpogostejši pravni posel. V primerih kmetijskih zemljišč se izjemoma dovoljuje tudi menjalna pogodba za nepremičnine, ki pride v poštev zaradi lažje rabe kmetijskih zemljišč.