KAKO NAM LAHKO ŠTUDIJA HAZID PRIPOMORE K BOLJŠEMU PROJEKTU?

14. avgust 2019

S študijo HAZID bomo učinkovito poskrbeli za preprečevanje oz. minimizacijo tveganj, ki pretijo v času projektiranja in graditve objekta. Gre za tveganja, ki lahko izhajajo tako iz zunanje kot tudi iz notranje sfere projekta, če pa jih prepoznamo, jih lahko tudi hitro in kvalitetno preprečimo, naš projekt pa tako ne bo utrpel večje škode, ki bi ji bil izpostavljen sicer. Izvedba študije HAZID je skoraj nujna predvsem pri projektiranju nevarnih objektov, seveda pa jo je dobro izvesti v primero graditve vseh objektov. Poleg nevarnosti, ki pretijo projektu, pa je potrebno učinkovito prepoznati tudi nevarnosti, ki so jim izpostavljeni delavci ter jih odpraviti. Delodajalec je že po zakonu zavezan podati oceno tveganja z izjavo o varnosti, v kateri predvidi nevarnosti, ki so jim delavci izpostavljeni in jih poskuša minimizirati.

 

S študijo HAZID bomo učinkovito poskrbeli za preprečevanje oz. minimizacijo tveganj