21. junij 2016

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine

Kupoprodajna pogodba za nepremičnineS kupoprodajno pogodbo za nepremičnine se prodajalec zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na nepremičnini odplačno na kupca, ki mu bo v zameno plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga po navadi vsebuje že kar kupoprodajna pogodba nepremičnine, potreben še vpis v zemljiško knjigo. S kupoprodajno pogodbo za nepremičnine se torej v zameno za plačilo, prenese lastninska pravica na nepremičnini iz ene pogodbene stranke na drugo. Pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za nepremičnino se lahko stranki dogovorita za enega izmed možnih načinov: lahko jo skleneta v notarskem zapisu ali pa kot zasebno listino. Kupoprodajna pogodba za nepremičnine je najpogostejši pravni posel.

 

 

Davek na dedovanje nepremičnin

Višino davka na dediščino in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Pri nepremičninah se kot zgoraj navedena vrednost šteje 80% posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, kakor je določena nepremičnini v registru nepremičnin na dan nastanka davčne obveznosti.
Višina davka na dedovanje nepremičnine je navedena v lestvici, ki jo najdemo v 8. členu prej omenjenega zakona.
Prav tako je višina davka na dedovanje nepremičnine odvisna od dednega reda, ki mu posameznik pripada. Plačila davka na dedovanje nepremičnine ob dedovanju nepremičnine za prvi dedni red ni. Predstavniki drugega dednega reda (zapustnikovi starši in njegov zakonec) in tretjega dednega reda (zapustnikovi stari starši, dedi in babice) pa imajo ob dedovanju nepremičnine obveznost do izplačila davka v različnih odstotkih, ki jih lahko najdejo v 8. členu omenjenega zakona. Poudariti je potrebno, da je področje dednih redov obširno in zapleteno, zaradi česar so redi dedovanja zgoraj obrazloženi zgolj poenostavljeno.

 

 

Odvetnik za nepremičnine

Stvarno pravo – in s tem tudi nepremičninsko pravo – temelji na zakonih, ki so zelo kompleksni, zaradi česar so za laika tudi polni pasti. Hkrati pa je nepremičninsko pravo za posameznika izjemnega pomena. Lastninska pravica na nepremičnini namreč predstavlja eno od t.i. absolutnih pravic, ki jih ima posameznik zoper tretje osebe. Odvetnik za nepremičnine bo poskrbel, da se v takih in drugačnih pasteh ne boste znašli. Prav tako odvetnik za nepremičnine poskrbi, da je vaši pravici zadoščeno. V kolikor kupujete ali prodajate nepremičnino, je posvet z odvetnikom za nepremičnine izredno priporočljiv, saj se boste z njegovo strokovno pomočjo izognili mnogim nevšečnostim.
Zelo priporočljivo je, da odvetnik za nepremičnine posreduje tudi, kadar pride do prenosa lastninske pravice ali delitve solastnine ter vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.