29. junij 2015

Odškodnina za poškodbo in odškodninska odgovornost

Odškodnina za poškodbo je denarno nadomestilo, ki jo dobi oškodovanec od odgovorne osebe oz. povzročitelja škode. Odškodninska odgovornost je lahko objektivna ali krivdna, in če so podani tudi ostali elementi odškodninskega delikta, nastopi obveznost povzročitelja škode, da škodo poravna.

V Republiki Sloveniji velja načelo popolne odškodnine, kar pomeni, da mora s plačilom odškodnine za poškodbe postati oškodovančev položaj tak, kakršen bi bil, če ne bi bilo škodnega dogodka. Odškodnina za telesne poškodbe prav tako ne more biti višja kot znaša škoda.

Naša odvetniška pisarna se že dobro desetletje ukvarja z odškodninskim pravom. Najpogostejši primeri odškodninskega prava so odškodnine za poškodbe udeležencev v prometnih nesrečah, v nesrečah pri delu ter na zasebnih ali javnih površinah.

 

Odkškodnina pri delovni nesdrečiOdškodnina za poškodbo pri delu

Odškodnina za telesne poškodbe pri delu pripada delavcu v primeru, ko se ugotovi odškodninska odgovornost odgovorne oseba ali povzročitelja škode. Za poškodbo delavca v delovni nesreči mora biti odgovoren nekdo drug. Običajno gre za odgovornost delodajalca. Če je delavec za nesrečo kriv sam, potem do odškodnine za nastale telesne poškodbe ni upravičen.

 

Odškodnina za telesne poškodbe, nastale v prometni nesreči

Svetujemo vam, da že v primeru minimalne poškodovanosti v prometni nezgodi poiščete zdravniško pomoč. Ta pa je pomembna tudi zato, ker smo že na podlagi enega zdravniškega izvida upravičeni do odškodnine za nastale poškodbe. Tudi, če se bolečine pojavijo šele naslednji dan ali pa čez več dni (npr. zaradi natega vratnih mišic ali zvina vratne hrbtenice, udarca ali zvina kolena ipd.), kljub temu obiščite zdravnika. Odškodnina za telesne poškodbe pripada v primeru prometne nezgode s telesnimi poškodbami tudi sopotnikom v vozilu ali tretjim osebam (npr. slučajno mimoidoči, kolesar …).

 

Odškodnine za poškodbe in odškodninski zahtevek

Za pridobitev odškodnine za poškodbe takoj po končanem zdravljenju vložimo odškodninski zahtevek. Na katero dokumentacijo morate biti pozorni in kaj vse morate zbrati, da bi vam kasneje lahko uredili ustrezno odškodnino, izhaja iz priloženega obrazca.

Kontaktirajte nas še pred zaključenim zdravljenjem in poskrbeli bomo, da vam bo izplačana pravična odškodnina za poškodbo - Odvetniška pisarna Mele.