09. oktober 2019

Mediacija: prepiram se s partnerjem, sodelavko, kaj naj naredim?

Veliko ljudi se tekom življenja znajde v najrazličnejših sporih in nesoglasjih. Praktično nihče ne uspe priti skozi življenje, ne da bi se skregal s partnerko, partnerjem, sodelavcem, sodelavko, starši, prijatelji, kaj šele s šefom ali nadrejeno osebo. Ljudi, sploh tiste, ki so bolj občutljivi, to včasih zelo onesrečuje in jim otežuje življenje. Marsikdo pomisli, da je situacija brezizhodna. Pa je temu res tako? Sploh ni nujno. Od nemogočega partnerja se sicer lahko ločite, ampak kaj, če ne želite iti tako daleč? Oziroma, kaj če gre za vašega sorodnika in se od nje(ga) tako ali tako sploh ne morete ločiti?

 

Mediacija in arbitraža

 

Kako lahko rešim odnos, kdo mi lahko pomaga?

V zadnjem času je posebej aktualno mirno reševanje sporov, najbolj znana načina sta mediacija in arbitraža. Medtem ko se z arbitražo pogosteje rešuje gospodarske spore, je za reševanje medčloveških odnosov in pravnih vprašanj velikokrat zelo smotrna rešitev – mediacija. Mediacija je prijazen, cenovno ugodnejši, hitrejši in bolj miren način reševanja sporov.

 

Šef me izkorišča in mi nalaga nadure – kakšno vezo ima to z mediatorjem?

Mediator je tretja, nevtralna oseba, ki je morala za pridobitev naziva mediatorja opraviti določena izobraževanja. Teh izobraževanj je več vrst, pogosto pa se z mediacijo ukvarjajo tudi odvetniki, sploh tisti, ki delujejo na področju družinskega in dednega prava. Kot pozitivne lastnosti mediacije odvetniki izpostavljajo to prednost, da mediacija strankam omogoča, da sočasno rešijo različna sporna vprašanja. Morda bo tudi vam lažje, če se počutite v službi preobremenjeni, pa si šefu sami ne upate ničesar reči, oziroma se bojite posledic, če predlagate srečanje z mediatorjem. Sploh v večjih podjetjih je zelo smiselno, da si šef vzame čas in prisluhne podrejenim. Na ta način bo celotno podjetje delovalo bolj učinkovito. Dodatna prednost mediacije je to, da imata stranki ves čas postopka mediacije zelo pomembno vlogo.

 

Partnerja sta se poskusno razšla, kaj pa otroci?

Kadar imamo večja nesoglasja v tako pomembnih odnosih, kot je to partnerski odnos, oziroma odnosi znotraj družine, pa te odnose želimo rešiti, se lahko obrnemo tudi na pomoč k mediatorju. Te prakse je v svetu, sploh v ZDA, vedno več. Osebe pridejo na mediacijsko srečanje, mediator razloži pravila postopka in poudari, da se postopek lahko zaključi z izvršljivo sodno odločbo – to je enako kot sodba. Končna odločitev, ki jo stranki sporazumno dosežeta, na koncu velja. Zato se lahko odloča tudi o zelo pomembnih vprašanjih. Predvsem pa se na srečanjih posveča temu, da si stranki, morda celo prvič – uspeta zares prisluhniti. V vseh tistih sporih, kjer stranke želijo skupaj prispevati k čim bolj uspešni razrešitvi medsebojnega spora, kar se pogosto odraža v tem, da stranki rešita tudi odnos – je nedvomno vredno poskusiti.