10. april 2017

Odškodnine za poškodbe

odvetnik za odškodnine

Višina odškodnine za poškodbe

V primeru nastale škode v prometni nesreči vam odvetnik za odškodnine svetuje ter poskrbi za vložitev odškodninskega zahtevka in s tem za pravično in primerno odškodnino. Odškodninski zahtevki zajemajo tako odškodnine za poškodbe – odškodnino za telesne bolečine in nevšečnosti pri zdravljenju, odškodnino za duševne bolečine, ki obsega strah, zmanjšanje življenjske aktivnosti in skaženosti ter za smrt bližnjega, kot tudi odškodnine za nastalo premoženjsko škodo. Odškodninski zahtevek odvetnik za odškodnine naslovi na povzročitelja škode oziroma na zavarovalnico, pri kateri ima odgovorni zavarovano odgovornost. V primeru, da je odškodninski zahtevek v celoti zavrnjen ali je sporna priznana višina odškodnine, se odvetnik za odškodnine zoper takšno odločitev pritoži na posebno komisijo pri zavarovalnici oz. vloži tožbo na pristojno sodišče oz. arbitražo. Višina odškodnine za poškodbe ni določena z zakonom ali kakšnim drugim predpisom. Višina odškodnine se dejansko določa s sodno prakso v medsebojno primerljivih primerih. Višina odškodnine je zelo odvisna od obsega poškodb, poteka in načinov zdravljenja, starosti oškodovanca, oziroma od ugotovitev, kako hude so celotne posledice. Da se torej doseže primerna višina odškodnine, je ključno, da vas zastopa in pri tem svetuje odvetnik za odškodnine, ki ima praktično in strokovno znanje.

 

Kaj je odškodnina za poškodbo

Odškodnina je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v prometni nesreči. Namen odškodnine za poškodbe je vzpostavitev stanja, ki je bilo, preden je škoda nastala. Odškodnine za poškodbe lahko zahtevajo oškodovanci, ki so utrpeli škodo, za katero niso sami odgovorni oz. zanjo niso odgovorni v celoti. Do odškodnine za poškodbe, utrpljene v prometni nesreči, so upravičeni tudi oškodovani povzročitelji, če so imeli v času nezgode sklenjeno ustrezno zavarovanje, t.i. AO-plus (izjema). Za uveljavljanje odškodnine morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: nedopustno ravnanje, škoda, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastankom škode ter odgovornost. Odškodnina se lahko zahteva, kadar je znana škoda. Če manjka kateri od zgoraj navedenih pogojev, odškodnine ni mogoče uveljavljati. Odškodnino za posamezen škodni primer lahko oškodovanec uveljavlja največ tri leta, odkar je izvedel za škodo ter za tistega, ki jo je povzročil. Odškodninska terjatev do zavezanca za izplačilo odškodnine v vsakem primeru zastara v 5 letih od nastanka škode.

 

Primer: višina odškodnine, ki jo prizna zavarovalnica za primer postavljene diagnoze "nateg vratnih mišic", brez trajnih posledic in z enomesečnim obdobjem zdravljenja, lahko okvirno znaša 1.700,00 EUR. Ta znesek lahko variira za kakih 25%, odvisno od zavarovalnice in ostalih posebnosti primera.

odškodnina za poškodbo