23. junij 2017

Hišna preiskava je dejanje, ki ga po odredbi sodišča opravi policija

Hišna preiskava je opredeljena v ZKP. Zakon jo opredeljuje kot preiskovalno dejanje, ki ga po odredbi sodišča opravi policija. Za zakonito opravljeno hišno preiskavo sta ob pričetku preiskave potrebni dve priči, ki sta stari 18 let ali več in seveda preiskovani. Ob pričetku preiskave je pametno, da o dogajanju obvestimo tudi svojega odvetnika, ki lahko preiskavi prisostvuje. Hišna preiskava se lahko opravi v primeru utemeljenega suma, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek.

 

Danes je hišna preiskava bolje regulirana kot v preteklosti

Odredba, ki jo odredi pristojno sodišče, se mora pred pričetkom hišne preiskave izročiti preiskovanemu. Danes je hišna preiskava bolj omejena kot je bila v času Jugoslavije, kjer so lahko policisti venomer uporabljali opravičilo po katerem je bilo hišno preiskavo mogoče opraviti tudi brez odredbe sodišča ”če se drugače ne bi mogli zavarovati dokazi”.

 

 hišna preiskava

 

Kljub temu, da je hišna preiskava danes bolje regulirana je zares neprijetna in stresna

Kljub temu, da je hišna preiskava danes regulirana s predpisi, je stresna in neprijetna. V procesu hiše preiskave bodo policisti pregledali vse prostore v zgradbi, ki vam pripadajo. Pri tem je potrebno biti pozoren na situacijo, ko v hiši živi več družin, npr. vi in vaš sin ali hčerka z družino. Ker policisti dan danes pred hišno preiskavo navadno ne preverijo, kako je hiša lastniško in stanovanjsko razdeljena, bodo želeli pregledati tudi prostore, ki ne pripadajo vam. V tem primeru ste jim pregledovanje prostorov upravičeni preprečiti.

 

 preiskava hiše

 

Med hišno preiskavo policisti lahko zasežejo tudi zasebne premete

Policisti vam bodo med hišno preiskavo zasegli predmete, ki so po njihovem mnenju povezani s kaznivim dejanjem oz. iz njega izvirajo. Tako so policisti upravičeni zaseči tudi predmete, ki sicer pripadajo vam, pa ste zavrgli račun ali drugo dokumentacijo, ki ste jo dolžni hraniti. Pri zasegu predmetov med hišno preiskavo zahtevajte popoln in natančen zapisnik o zaseženih predmetih.

 

Odločilnega pomena pri hišni preiskavi je, da odvetnika pokličete TAKOJ, ko pride do preiskave, saj je zgolj takojšnja pravna pomoč lahko učinkovita in uspešna!