07. marec 2018

Vas zanima več o odpravnini ob upokojitvi?

Odpravnina ob upokojitvi - izračun ter osnovo določa 132. člen ZDR-1. Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina ob upokojitvi. Izračun odpravnine znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja. Če ima delavec pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 in če je delodajalec zanj financiral odkup pokojninske dobe, delavcu ne pripada odpravnina ob upokojitvi. Izračun odpravnine se tako izvede po 108. členu ZDR-1. Je pa delavec v takem primeru upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku 132. členu ZDR-1. Odpravnina ob upokojitvi oz. izračun za povprečno mesečno plačo v RS znaša 1.602,98 * 2 = 3.205,86 EUR (podatki iz Statističnega urada za avgust 2017).

Rok za izplačilo odpravnine je določen v 108. členu ZDR-1, in sicer ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Lahko pa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti določa drugačen rok za izplačilo odpravnine. Tako npr. nekatere kolektivne pogodbe določajo rok za izplačilo odpravnine ob izplačilu zadnje plače, druge pa rok za izplačilo odpravnine določajo na 18. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je delavcu prenehalo delovno razmerje.

Odpravnina ob upokojitvi izračun

 

Odpravnina ov prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Obdavčitev za odpravnino določa Zakon o dohodnini. Obdavčitev za odpravnino se ne izvede za odpravnino ob upokojitvi; za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in je izplačana pod pogoji, ki jih določa ZDR-1, v višini odpravnine, kot je določena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi ZDR-1, vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji ter za odpravnino zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa ZDR-1, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi ZDR-1, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Povzetek: obdavčitev za odpravnino se izvede, ko je znesek odpravnine višji, kot je določen v 108. členu ZDR-1 oz. če presega deset povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji oz. obdavčitev za odpravnino se izvede, če odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas presega tri povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

 

Odpravnina rok za izplačilo