17. maj 2017

Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež kot instrument s katerim se zagotovi pravičnost dedovanja


Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež kot institut, ki ščiti zakonitega dediča pred prezrtjem. Se pravi, da zakon o dedovanju nujni delež pravzaprav uvršča med instrumente, s katerimi se poskuša preprečiti velika nepoštenost pri dedovanju. Velikokrat se namreč zgodi, da v primeru, kjer se deduje po oporoki, zapustnik prezre (”pozabi”) na dediča, ki bi sicer po zakonu moral dedovati. V takšnem primeru lahko ti. nujni dedič v skladu z Zakonom od dedovanju zahteva nujni delež, ki mu pripada.


Nujni dediči so, ki jim nujni delež pripada, so:Zakon o dedovanju nujni delež

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.

Zakon o dedovanju opredeljuje tudi višino nujnega deleža:

  • Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:
  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.
  • Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za:
  • starše, dede in babice, brate in sestre.Dedovanje nujnega deleža tudi v primeru, ko zapustnik za nujnega dediča ni pustil dovolj premoženja

Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež tudi, kadar je zapustnikovo premoženje premajhno, da bi se ta izplačal
V primeru, ki dedič ob dedovanju zahteva nujni delež, vendar je zapustnikovo premoženje premajhno, da bi mu ga bilo moč izplačati, saj je zapustnik z oporoko premoženje razdelil drugače oz. je premoženje razdelil že za časa življenja, pa lahko nujni dedič zahteva vračunavanje daril danih za časa življenja. Darila se jemljejo v obratnem vrstnem redu, kot so bila dana, dedič pa se poplača iz vrednosti daril. Nujni dedič pa seveda lahko zahteva tudi zmanjšanje deležev v oporoki.


dedovanje nujni deležVas zanima več o dedovanju in nujnem deležu? Kontaktirajte nas!


Vas zanima več o nujnem deležu pri dedovanju? Povprašajte nas za nasvet. Dosegljivi smo vam tako po e-pošti kot tudi po telefonu. Na vprašanja odgovorimo hitro in natančno.


Veseli pa bomo tudi vašega obiska v naši poslovalnici, kjer se lahko z našimi strokovnjaki pogovorite o tem, kako je v Zakonu o dedovanju opredeljen nujni delež in kako je najbolje postopati v primeru davka na dediščine in darila. Seveda je mogoča tudi odpoved dedovanju, mi pa vam bomo pomagali pripraviti pogodbo o odpovedi dediščini. Zaupajte nam, mi pa vam bomo bolečo izgubo poskusili čim bolj olajšati.