19. junij 2017

kupoprodajna pogodba za nepremičnino vzorecKupoprodajna pogodba za nepremičnino


Kupoprodajna (ali pogosto tudi kar prodajna) pogodba je najpogostejša pogodba obligacijskega prava. S kupoprodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo lastninsko pravico v zameno za plačilo prenesel na drugega. Pri kupoprodajni pogodbi za nepremičnino se prodajalec torej zaveže, da bo lastninsko pravico na nepremičnini prenesel na drugega (kupca), ki mu bo v zameno za prenos lastninske pravice na nepremičnini, plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, pa se zraven veljavne kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, zahteva tudi vpis v zemljiško knjigo.


Kupoprodajna pogodba za nepremičnino se lahko sklene pri notarju ali kot zasebna listina


Kupec in prodajalec imata pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za nepremičnino dve možnosti; prodajno pogodbo nepremičnine lahko skleneta:

  • v obliki notarskega zapisa,
  • v obliki zasebne listine.


V primeru, da prodajno pogodbo za nepremičnino kupec in prodajalec skleneta v obliki notarske listine, morajo biti ob podpisu navzoči vsi kupci oz. vsi prodajalci, v kolikor je teh več.


Na spletni strani najdete tudi vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino


Izpolnite spodnji vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. Na podlagi podatkov, ki jih boste vnesli v obrazec, bo sistem izdelal in prilagodil dokument, vi pa ga boste tako lahko enostavno natisnili in uporabili.


Kupoprodajna pogodba za nepremičninoKupoprodajna pogodba za nepremičnino pa ni edini način za odsvojitev nepremičnine


Nepremičnino pa lahko odsvojimo tudi z darilno pogodbo. Z darilno pogodbo za nepremičnino darovalec prepusti lastninsko pravico na nepremičnini obdarjencu, za to pa ne zahteva plačila. Vendar je tudi prenos lastninske pravice z darilno pogodbo – tako kot prenos lastninske pravice s kupoprodajno pogodbo za nepremičnino – obdavčen. Davek na darilno pogodbo nepremičnine je odvisen od dednega reda, ki mu obdarjenec pripada. Če obdarjenec pripada prvemu dednemu redu (potomci obdarovalca ali njegov zakonec), je davka opravičen. Davka je opravičena tudi oseba, ki se lahko glede na odnos z obdarovalcem enači z osebami, ki pripadajo prvemu dednemu redu (na primer posvojenec). Za drugi in tretji dedni red se plačilo davka določi v skladu z 8. členom Zakona o dediščinah in darilih.


Pomagajte si z vzorcem kupoprodajne pogodbe za nepremičnino na naši spletni strani


Na spletni strani vam omogočam tudi dostop do vzorca kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. V primeru nejasnosti smo vam dosegljivi po telefonu ali e-pošti, kjer se lahko dogovorimo za termin srečanja na katerem vam lahko razložimo več o sami kupoprodajni pogodbi, pripadajočih davkih in darilni pogodbi, pokazali pa vam bomo tudi vzorec kupoprodajne pogodbe za nepremičnino.