17. maj 2017

Nujni delež pri dedovanju omogoča dedovanje po zapustniku, kljub temu, da le-ta tega ni želel


 Nujni delež pri dedovanju višinaNujni delež pri dedovanju je institut, ki omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih je le-ta izpustil iz svoje oporoke ali pa je svoje premoženje pred smrtjo podaril komu drugemu.
Nujni dediči, ki jim nujni delež pri dedovanju pripada pripada, so:

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.


Dedi in babice so do določene višine nujnega deleža pri dedovanju upravičeni le, če so trajno nezmožni za delo in jih je zapustnik za časa življenja preživljal.


Kakšna je višina nujnega deleža pri dedovanju?


Višina nujnega deleža pri dedovanju variira. Spreminja se glede na to, o katerem dediču govorimo. Najvišji nujni delež prejmejo zapustnikovi potomci in zakonec oz. zunajzakonski partner, nujni delež pa se manjša, ko govorimo o bolj oddaljenih sorodnikih.
Nujni delež je delež zapustnikovega premoženja, če bi se v danem primeru dedovalo po zakonu in ne po oporoki.  


Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:

  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.
  • Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za:
  • starše, dede in babice, brate in sestre.

 

Zmanjšanje deležev v oporoki z namenom izplačila nujnega deleža


V primeru, ko nujni dedič zahteva nujni delež, zapustnikovega premoženja pa ni dovolj, da bi se dediču nujni delež izplačal, lahko nujni dedič zahteva zmanjšanje deležev v oporoki in se na ta način poplača. Prav tako je v ta namen možno tudi vračanje daril. Darila se vračajo v obratnem vrstnem redu, kot so bila dana.  


Razdedinjenje nujnega dediča


Dobri odvetnik za dedno pravoZraven tega, da zakon nujnega dediča v večini primerov ščiti, pa ne smemo pozabiti tudi na institut razdedinjenja nujnega dediča. Zapustnik lahko nujnega dediča razdedini v primeru, da se je ta huje pregrešil nad zapustnikom ali je naklepoma storil kaznivo dejanje zoper zapustnika oz. njegove bližnje Razdedinjenje nujnega dediča pa je možno tudi v primeru, ko se je le-ta vdal brezdelju ali nepoštenemu življenju.  


Dobri odvetniki za dedno pravo vam svetujemo glede razdedinjenja nujnega dediča. Prav tako vam svetujemo o drugih primerih dedovanja. Ker je davek na dedovanje odvisen od dednega reda, vam  svetujemo tudi o plačilu davka, prvi dedni red je davka namreč oproščen. Pomagamo vam odgovoriti tudi na vprašanja glede dedovanja zaščitene kmetije. Kontaktirajte nas in se dogovorite za termin.