30. avgust 2016

ETAŽNA LASTNINA

Etažna lastnina je »lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov.«. Pri nas je pričela nastajati v koncu petdesetih let prejšnjega stoletja skupaj z obdobjem privatizacije. Ko pa so najemniki stanovanj postali tudi lastniki, se niso zavedali, da to s seboj prinese tudi kup dodatnih obvez – med drugim je potrebno vzdrževati skupne prostore v etažni lastnini, kar dan danes povzroči tudi največ sporov med etažnimi lastniki oz. med etažnimi lastniki in upraviteljem stanovanjskega poslopja.
Predmet etažne lastnine je tako stanovanjski prostor kot tudi nestanovanjski del. Pod stanovanjski prostor navadno štejemo funkcionalno celoto s skupnim vhodom. V nestanovanjski del štejemo skupne prostore, kot so: hodniki in stopnišča, podstrešje, pralnica, skupne kleti, kolesarnice, prostori za odlaganje smeti ter drugi prostori v večstanovanjski hiši.

 

Zakon o etažni lastnini Etažna lastnina in vpis v zemljiško knjigo

 

ZAKON O ETAŽNI LASTNINI

V Sloveniji zakona o etažni lastnini, ki bi v celoti urejal področje etažne lastnine nimamo. Temeljni zakon o etažni lastnini je Stvarnopravni zakonik, ki etažno lastnino opredeljuje kot pojem, nato pa opredeli tudi njen način nastanka in načine razpolaganj z njo ter njeno prenehanje. Pomemben zakon o etažni lastnini je tudi Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, ki ureja dva postopka:
• postopek za vzpostavitev etažne lastnine, ki zahteva tudi vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in
• postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi.

 

Določbe, ki bi morale biti vsebovane v zakonu o etažni lastnini, lahko najdemo tudi v Stanovanjskem zakonu, ki ureja razmerja v večstanovanjskih ter poslovno-stanovanjskih stavbah. Na zakon o etažni lastnini se v Sloveniji torej ne moremo sklicevati, lahko pa se opremo na posamezne določbe v za etažno lastnino relevantnih zakonih.
Nudimo pravno svetovanje tako glede vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo, kot tudi glede ostalih zadev povezanih z dano tematiko. Svojim strankam pomagamo s strokovnimi in konkretnimi pravnimi nasveti, ter tako poskrbimo, da so pravni posli naših strank varni in korektni ter cenovno kar se da ugodni.

 

Hitri in strokovni pravni nasveti.