13. oktober 2015

Varnostne svetilke za javne objekte

 

Varnostne svetilkeVarnostne svetilke – zakaj jih potrebujete?

Varnostne svetilke so obvezni sestavni del varnostnih standardov, ki veljajo za notranjo razsvetljavo javnih objektov. Namenjene so uporabi v skrajnih in nepredvidljivih situacijah, ko je nujna čim hitrejša izpraznitev objekta, zato mora biti načrtovanje namestitve varnostnih svetilk, ki običajno nadomeščajo vgradna svetila, usklajeno z evakuacijskim načrtom. Zelo pomembno je, da za vgradnjo varnostnih svetilk izberete strokovnjake na tem področju, saj lahko v najradikalnejših primerih prav zasilna notranja razsvetljava odloča o življenju in smrti. Varnostne svetilke se običajno napajajo s pomočjo akumulatorja, agregata ali baterije, pogosto pa so v uporabi tudi LED-diode.

 

 

Vgradna svetila in zunanja svetila

Z varnostnimi svetilkami je mogoče nadomestiti različna vgradna svetila, pa tudi zunanja svetila, saj varnostni standardi v nekaterih primerih niso vezani le na notranjo razsvetljavo. Vgradna svetila so običajno stropna, poznamo pa tudi talna in stenska vgradna svetila. Zunanja svetila, ki ustrezajo posebnim varnostnim standardom, se nameščajo ob objektih, na katerih se ob določenih priložnostih zadržuje večje število ljudi. Tako so varnostna zunanja svetila praktično nujna ob različnih športnih površinah. Ob tem je treba upoštevati, da so zunanja svetila še precej bolj izpostavljena različnim neugodnim dejavnikom, predvsem vlagi, zato načrtovanje ustrezne varnosti zahteva posebno pozornost in veliko znanja. Omenimo lahko tudi posebne varnostne standarde, ki veljajo za namizne svetilke. Številni zaposleni so namreč pri svojem delu vsakodnevno v neposredni bližini namiznih svetilk, morebitne nesreče pa lahko v primeru, da ni poskrbljeno za primerno varnost, pustijo resne posledice.

 


Redna kontrola in vzdrževanje

Varnostne svetilke zahtevajo redno preverjanje stanja, v katerem se nahajajo, po potrebi pa se izvedejo tudi ustrezna popravila in izboljšave. Kontrola mora biti izvedena najmanj vsaki dve leti, za zagotavljanje optimalne varnosti pa priporočamo tudi občasen vmesni osnovni pregled. Profesionalne kontrole varnostnih svetilk izvajamo tudi v podjetju Elektro Pečaver, ob doseganju ustreznih varnostnih standardov pa vam izdamo tudi potrdilo.