16. februar 2016

Utekočinjen naftni plin – prijaznejši do okolja

Utekočinjen naftni plin je okolju prijaznejši energent kot bencin. Poraba utekočinjenega naftnega plina se vsako leto povečuje. Predelajte svoj avtomobil na utekočinjen naftni plin , saj je vožnja na plin ugodnejša in bolj prijazna okolju. Predelavo zaupajte najboljšim.

V podjetju G1 vam s sedem letno garancijo jamčimo za kakovostno, preprosto in učinkovito predelavo avtomobila na utekočinjen naftni plin. Mednarodna okrajšava za ta energent je LPG (liquefied petroleum gas).  Predelava vozila v LPG ni pametna zgolj zato, ker je LPG prijaznejši do okolja, ampak tudi ker je cena  plina LPG  dosti nižja v primerjavi z drugimi energenti.  Čeprav se vam zdijo stroški predelave avtomobila  morda visoki, se vam zaradi nižje cena plina LPG na dolgi rok obeta prihranek.

 

Vožnja na plin – manj škodljivih emisij

S predelavo na avtoplin boste torej zaradi nižje cene plina LPG na dolgi rok prihranili in poskrbeli za okolje. Vožnja na plin  pa je prijaznejša tudi do motorja vašega avtomobila, saj podaljša njegovo življenjsko dobo. Izpuhi pri vožnji na plin so čistejši, emisije škodljivih snovi pa so skoraj za polovico nižje kot pri vožnji z ostalimi naftnimi derivati, kar pomeni, da so emisije skladne s predpisi EU o izpušnih plinih.

 

Vožnja na plin – prihranek

Vožnja na plinČe svoj avtomobil predelate na utekočinjen naftni plin, to morda res večja finančna investicija, a se vam bo na dolgi rok obrestovala, saj je cena plina v Sloveniji za približno 40 odstotkov nižja, kot cena ostalih motornih bencinov. Nižja cena plina v Sloveniji  in ugodnejša cena plina LPG v EU pa nista edini dejavnik, zaradi katerega prihranite. Tudi poraba avtoplina na 100 km je kar za polovico manjša od porabe ostalih goriv. To je seveda okviren izračun, saj je poraba avtoplina na 100 km odvisna od značilnosti vašega vozila. Če ste v dvomih, se obrnite na nas, naša prednost ni le varna, preprosta in učinkovita predelava avtomobila na utekočinjen naftni plin,  ampak vam bomo znali tudi strokovno svetovati.  Poleg ugodnejše cene plina LPG in manjše porabe na kilometer pa vam bo odločitev za predelavo avtomobila pri nas olajšala tudi najcenejša vgradnja avtoplina in možnost vgradnje avtoplina s plačilom na obroke.