11. december 2015

Inštrukcije fizike na domuInštrukcije fizike za srednješolce – 3 ključni koraki, ki vodijo do končnega uspeha

Šolarji, ki se v zadnjih razredih osnovne šole srečajo s fiziko, so nad predmetom sprva precej navdušeni, saj jim omogoča vzpostavljanje številnih povezav med učno snovjo in pojavi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Vendar pa postaja snov postopoma vse bolj zahtevna, kar se še posebej zaostri z vstopom v srednjo šolo. V tem obdobju tudi naraste število učencev, ki potrebujejo dodatno razlago, o čemer priča tudi veliko zanimanje za inštrukcije fizike za srednješolce.

 

1.     Izbira inštruktorja

Ponudba inštrukcij fizike za srednješolce je vse prej kot skopa, kar pomeni, da si boste morali vzeti kar nekaj časa, da ločite »zrnje od plev«. Primerjanje izvajalcev inštrukcij fizike za srednješolce naj bo, podobno kot pri drugih vrstah inštrukcij, osredotočeno predvsem na tri kategorije: izobrazba, izkušnje in čas, ki ga ima inštruktor na voljo. Cena je sicer prav tako pomembna, a naj vas pretirano ugodna ponudba ne zavede prehitro, ampak se raje prepričajte, kaj oziroma koga zares dobite za svoj denar.

 

2.     Oblikovanje natančnega načrta

Naslednja faza projekta »inštrukcije fizike za srednješolce« je še vedno del nekakšne predpriprave, a kljub temu izjemno pomembna. Z inštruktorjem se natančno pogovorite o tem, kakšni so zahtevani standardi znanja, ki jih morate doseči, na podlagi katerih nato skupaj oblikujta načrt o poteku dela in o vmesnih ciljih. Načrt vam bo dal občutek, da obvladujete situacijo in da stvari niso prepuščene naključju.

 

3.     Zbranost in opravljanje zadolžitev

Še tako dobra razlaga ne bo imela učinka, če ne boste med inštrukcijami fizike za srednješolce zbrani, na kar ima pomemben vpliv tudi izbira ustreznega okolja. Izredno pomembno je tudi, da vestno opravljate domače naloge in se z inštruktorjem na naslednji uri pogovorite o morebitnih nejasnostih. Vestnost in velika mera angažiranosti sta zagotovo prava kombinacija za uspeh.