17. november 2015

Individualne inštrukcije fizike za fakulteto, srednje šole in osnovne šole

Individualne inštrukcije fizike so inštrukcije, ki pridejo prav številnim študentom ali dijakom, saj je fizika eden težjih predmetov v srednjih šolah in na fakultetah. Inštrukcije fizike za gimnazije ali za fakulteto izvajamo vsak dan, tudi ob vikendih in med prazniki. Vsi naši inštruktorji delajo na področju inštruiranja matematike, fizike, angleščine, statistike, različnih jezikov in drugih predmetov že več kot 10 let. So strokovnjaki na svojem področju, prav tako pa imajo odlične pedagoške sposobnosti, zato bodo vaše inštrukcije za fiziko odlično izvedene.

 


Individualne inštrukcije fizike za fakulteto in gimnazijeNaj bodo individualne inštrukcije fizike zares uspešne

Inštrukcije za fiziko v našem podjetju so usmerjene v vaš slog učenja, kar je prednost individualne obravnave učenca. Inštrukcije fizike za fakulteto izvajamo s pomočjo obširnega gradiva več kot tri tisočih nalog, ki so naš avtorski material. Za lažje učenje in učinkovitejšo razlago vam ponudimo učno gradivo z razlagami in rešenimi primeri, ki jih lahko odnesete domov. Individualne inštrukcije fizike za fakulteto obsegajo:

  • Priprave na teste,
  • Utrjevanje in ponavljanje znanja,
  • Priprave na maturo,
  • Inštrukcije fizike Ljubljana.

 

V podjetju D&S Inštrukcije pa poleg inštrukcij za fiziko izvajamo tudi inštrukcije angleščine za maturo ter inštrukcije matematike, statistike, različnih jezikov in drugih težavnih predmetov.

 


Na individualne inštrukcije za fiziko v D&S!

Individualne inštrukcije fizike v podjetju D&S Inštrukcije so inštrukcije v Ljubljani, ki jih izvajamo s preverjenimi tehnikami učenja. Sprva snov učencu predstavimo in pojasnimo na primerih, nato pa jo na podlagi razumevanja in stopnje znanja učenca, utrjujemo in preizkušamo. Za svoje učence pripravimo tudi preizkuse znanja, ki so podobni tistim, za katere se učijo, kar jih pripravi na preizkus v izobraževalni ustanovi. Individualne inštrukcije fizike za fakulteto kažejo, da imamo usposobljen kader, če so le inštruiranci motivirani, saj beležimo dobre rezultate naših učencev. Inštrukcije za fiziko v našem podjetju so rešitev vaših težav. Odločite se za inštrukcije fizike za gimnazije Ljubljana in povišajte nivo svojega znanja.