19. oktober 2015

Inštrukcije matematike za srednje šole

Izvrstne inštrukcije matematike

Matematika za srednje šole marsikomu povzroča učne težave. V podjetju D&S Inštrukcije vam nudimo visokokakovostne inštrukcije matematike za srednje šole in inštrukcije za maturo. Srednješolske inštrukcije matematike vodijo izkušeni in pedagoško usposobljeni inštruktorji, ki bodo učenca vodili na poti do uspeha. Pri inštrukcijah matematike bomo najprej skozi vaje ugotovili, na kakšni stopnji je znanje učenca, nato pa postopoma nadaljevali z vse težjimi nalogami, dokler ne bomo dosegli želene stopnje znanja matematike za srednje šole. Inštrukcije matematike v Ljubljani izvajamo že vrsto let, zato zelo dobro poznamo učne načrte matematike za srednje šole in kaj profesorji pričakujejo od dijakov. Inštrukcije matematike so odlična rešitev za zapolnitev vrzeli v znanju, kot tudi za nadgradnjo že usvojenega znanja. Z njihovo pomočjo bo otrok dobil prepotrebno samozavest in izgubil strah pred ustnim in pisnim preverjanjem znanja, popravnimi izpiti in maturo. Cena inštrukcij za matematiko je zelo dostopna, še ceneje pa bo, če vzamete paket ur. Tako bo dijak dobil zadostno količino ur matematike za srednje šole, ne da bi pri tem nastali preveliki stroški.

 

Inštrukcije za maturo

Matura predstavlja pomemben izziv v življenju gimnazijcev in dijakov ostalih srednjih šol. Matematiki se na maturi zelo težko izognemo, saj spada med najbolj temeljne predmete, zato je prav, da se maturo iz matematike dijaki ustrezno pripravijo. Inštrukcije za maturo iz matematiko nudijo pregledno obravnavo vse snovi iz preteklih let in na ta način učencu omogočajo povezovanje snovi v smiselne celote. Pri inštrukcijah za maturo iz matematike dijaki nudimo vse potrebne formule in vaje, ki jih v veliki meri sestavljamo tudi sami. Vedno se prilagajamo učenčevi hitrosti učenja in njegovemu učnemu stilu, prav tako pa nudimo izdatno mero motivacije. Zelo zaželeno je, da dijaki po inštrukcijah za maturo snov samostojno ponovijo doma, saj se brez lastnega truda težko doseči dobre rezultate, naša naloga pa je, da dijakom pokažemo pot in jim nudimo podporo.