26. april 2018

Zelene strehe: kakšna je cena izdelave in gradnje zelene strehe z majhno težo

Cena zelene strehe je navadno za investitorje pomembna, vendar nanjo ne smemo gledati le kot na številko. Prestavljajte si raje, da je ta cena naložba v vašo zdravo prihodnost. Gradnja zelene strehe zahteva veliko več kot le posaditev rastlinja nanjo. Zato je pri iskanju ponudnika za ozelenitev strehe potrebno upoštevati več faktorjev in ne le ceno. Zelene strehe v Sloveniji predstavljajo prijetno osvežitev, predvsem v urbanem okolju, kjer je zelenih površin zelo malo. Zakaj ne bi naravi vrnili vsaj košček tistega, kar smo ji vzeli? To lahko storimo z zeleno streho. V podjetju Norik d. o. o. menimo, da je izdelava zelene strehe oziroma njena izvedba korak naprej k zavedanju, kako pomembno vlogo ima narava oziroma okolje v našem življenju. S pomočjo zelene strehe lahko naredimo nekaj dobrega zanjo, pa tudi zase. Proizvajamo in tržimo ekstenzivno zazelenitev Xeroflor, ki se lahko pohvali z izredno majhno debelino in težo zelene strehe. Zaradi tega je idealna rešitev ne le za klasične ravne strehe, temveč tudi za strehe z lahko podkonstrukcijo. Pravzaprav je to ena redkih zazelenitev, ki omogoča postavitev tudi na lahke podkonstrukcije.

 

Zelena streha zelenitev

 

Zelene strehe v Sloveniji so relativno nov izdelek

Zgodovina zelenih streh sega daleč v preteklost, zelene strehe, kot jih poznamo danes, pa so relativno nov izdelek. Na slovenskem trgu smo prve ekstenzivne zazelenitve Xeroflor vgradili že pred več kot desetletje. Številni objekti in zadovoljni investitorji ter uporabniki pa so zadosten dokaz, da je zelena streha brez večjih težav izvedljiva tudi v slovenski klimi. Zelene strehe so ene prvih kritin, ki so jih ljudje postavili nad glavo in ne vidimo razloga, zakaj se tradicija ne bi nadaljevala tudi v sodobnem času. Vsi pomisleki o ustreznosti in primernosti takšnih streh izhajajo večinoma iz neznanja in predsodkov. Glavni pomisleki pri odločitvi za ali proti izvedbi zelene strehe so bili v preteklosti: nezaupanje v kakovost hidroizolacijskih slojev, površna izvedba in izdelava zelene strehe, poznavanje le intenzivne zazelenitve. Napredek na področju izdelave zelenih streh, razvoj sistemov tesnjenja in pojav ekstenzivne zazelenitve, ki s svojo majhno težo in debelino lahko ozelenjuje tudi lahko podkonstrukcije in ki je odpornejša proti ekstremnim pogojem na strehi, pa je za vedno odpravil te pomisleke.

 

Prednosti in »pomanjkljivosti« zelene strehe

Ozelenjene strehe imajo številne prednosti. Ena od njih je zagotovo tudi estetska dopolnitev strehe. Vendar pa ni edina. Kompaktna vegetacijska plast, ki je pri izdelavi zelene strehe prav tako pomembna kakor hidroizolacija, onemogoča kakršnokoli izpiranje in odnašanje humusa. Zazelenitev Xeroflor ne potrebuje nobenega vzdrževanja, kot je košnja, zalivanje ali gnojenje. Zelene strehe omogočajo zanesljivo zaščito strehe pred mehanskimi in meteornimi vplivi, kot so UV sevanje, toča in temperaturne obremenitve. Prav tako pa pripomorejo k izboljšanju toplotne izolativnosti konstrukcije, kar pomeni tudi večje bivanjsko ugodje. Izboljšanje mikroklime okolice, zadrževanje meteorne vode in s tem zmanjšanje obremenitve infrastrukture odvajanja meteornih voda ob nalivih, izboljšana zvočna izolativnost objekta itd. – vse to so lastnosti, ki prepričajo marsikoga. Edina »pomanjkljivost« zelenih streh je nekoliko višja cena začetne investicije (vendar posledično precej daljša življenjska doba strehe) ter višji stroški vzdrževanja (predvsem pri intenzivni in polintenzivni zazelenitvi).

 

Ravna zelena streha Norik

 

Kaj zahteva gradnja zelene strehe?

Pred pričetkom gradnje zelene strehe je na strehi potrebno izvesti vsa hidroizolacijska dela, položiti toplotno izolacijo in glede na izvedbo strehe izvesti obtežbo toplotne izolacije Styrodur 3035 CS s prodcem, ki istočasno predstavlja tudi drenažni sloj za ekstenzivno zazelenitev. Pred pričetkom izvedbe ozelenitve strehe mora biti le ta v celoti zaključena, kar pomeni, da morajo biti vsa gradbena, krovsko kleparska in hidroizolacijska dela na objektu zaključena. Na predhodno zaključeno streho sledi polaganje filca XF 159. To je 1200 g filc, ki služi kot »akumulator« vode. Z akumulacijo vode omogoča, da ima ekstenzivna zazelenitev Xeroflor zagotovljeno vlago za preživetje tudi v suhem vremenu. Ko je filc XF 159 položen, sledi polaganje preproge ekstenzivne zazelenitve Xeroflor XF 301. Ko so preproge ekstenzivne zazelenitve Xeroflor XF 301 položene, sledi gnojenje zazelenitve z gnojilom Xeroflor ter navlažitev oziroma zalivanje zazelenitve. Zalivanje se po potrebi izvaja v prvih treh tednih po polaganju z namenom, da se preproga lažje aklimatizira na novo življenjsko okolje.

 

Najboljša zazelenitev za lažje podkonstrukcije

Zaradi svoje majhne površinske teže (maksimalno 50 kg/m2) in debeline (3 do 5 cm) je ekstenzivna zazelenitev XEROFLOR  najboljša rešitev oziroma praktično edina rešitev, ki omogoča izvedbo ozelenitve streh in nadstreškov z lahko podkonstrukcijo (trapezna pločevina, les ipd.). Kljub nekoliko višji ceni investicije je zelena streha Xeroflor enostavna, ekološka, ekonomična in okolju prijazna rešitev zazelenitve strešnih površin.

 

Zelena streha je živa streha

Tako kot se narava spreminja skozi letne čase, tako se spreminja tudi zelena streha. Poleg mnogih lastnosti, ki govorijo v prid zeleni strehi, moramo omeniti še eno – njen naraven videz in pomirjajoč vpliv. Živa streha je nekaj povsem drugega kot klasična streha, pogled nanjo pa sproščujoče in pozitivno vpliva na ljudi in njihovo razpoloženje.