26. april 2018

Zelena streha: večplastna sestava je več kot samo trava in rastlinje

Zelena streha se v današnjih časih vse bolj uveljavlja kot okolju in človeku prijazna streha, ki lahko ponudi veliko več kot le streho, na kateri rastejo trava in rastlinje. Pravzaprav gre za eno prvih kritin, ki si jo je človek v svojem razvoju postavil nad glavo, zato tudi ni razlogov, da tudi v sodobnem času ne bi izvajali zelenih streh. Vse večja ekološka osveščenost ljudi, skrb za okolje, predvsem za urbana središča, kjer je zelenih površin malo, investitorje ženejo k odločitvi ozelenitve strehe. Z ozelenitvijo strehe lahko naravi vrnemo vsaj del zelenih površin, ki smo jih z gradnjo odvzeli. Zelena streha predstavljajo enega izmed najbolj elegantnih načinov estetske, funkcionalne, ekološke, energijsko učinkovite in okolju prijazne izvedbe strešnih površin. V podjetju Norik d. o. o. proizvajamo in tržimo zazelenitev Xeroflor. Gre za vnaprej vzgojene »zelene preproge«, ki omogočajo zazelenitev strehe v trenutku, ko je »preproga« položena na streho. Sestava zelene strehe je večplastna, na zaključni plasti pa rastejo trava in rastlinje. Ekstenzivna zazelenitev Xeroflor, ki jo tržimo, je edina zelena streha, ki omogoča zazelenitev lahkih nadstreškov in ravnih streh z lahko podkonstrukcijo. Klasične in obrnjene zelene strehe so namreč precej težje in zahtevajo »masivno« nosilno podkonstrukcijo.

 

Zelena streha zelenitev

 

Prednostni ozelenitve strehe

Na zelenih strehah se bohotijo različne rastline, zato je streha živa in z letnim časom spreminja svoj videz. Najpogosteje jo izvedemo v obliki ravne zelene strehe, brez večjih težav pa se lahko zazelenijo tudi poševne strehe. Razvoj sistemov tesnjenja streh in pojav ekstenzivne zazelenitve, ki je odpornejša proti ekstremnim pogojem na strehi, za svoj obstoj pa ne potrebuje velike debeline humusa, je odpravil vse pomisleke o zelenih strehah. Ozelenjene strehe niso zgolj estetska dopolnitev strehe. Imajo številne prednosti. Predhodno »vzgojene« preproge zazelenitve omogočajo hitro in enostavno izvedbo. Streha je zelena v trenutku, ko je zazelenitev položena na strehi. Tanka in kompaktna plast zazelenitve Xeroflor onemogoča kakršnokoli izpiranje ali odnašanje humusa. Majhna površinska teža (25–30 kg/m2 v suhem oziroma maksimalno 55 kg/m2 v popolnoma mokrem stanju) omogoča izvedbo zelene strehe tudi na lahki podkonstrukciji (pločevina, les ipd.). Ne glede na to, ali gre za obrnjeno zeleno streho ali toplo, zazelenitev je mogoča v vsakem primeru. Predhodno »vzgojene« preproge učinkovito ščitijo hidroizolacijo pred neposrednimi mehanskimi in vremenskimi vplivi ter tako podaljšajo življenjsko dobo strehe, izboljša požarno zaščito objekta, izboljšajo zvočno zaščito objekta, izboljšajo bivalno ugodje v objektu na način, da preprečujejo pregrevanje strehe poleti in znižujejo toplotne izgube objekta pozimi. Zelena streha čisti in hladi okoliški zrak ter preprečuje pregrevanje betonskih naselij. Prav tako pa akumulira padavinske vode ob nalivih in tako razbremeni sistem odvodnjavanja meteornih voda.

 

Vrste zazelenitve zelene strehe

Glede na vrsto vegetacije in potrebno vzdrževanje ločimo tri vrste zazelenitve:

  • Intenzivna zazelenitev – potrebno je minimalno 40 do 50 centimetrov rastlinskega substrata, rastline so drevesa, trava in grmovje. Intenzivna zelena streha zahteva vzdrževanje, zalivanje in košnjo.
  • Polintenzivna zazelenitev – potrebno je minimalno 25 centimetrov substrata. Gre za travnato površino, ki zahteva zalivanje in košnjo.
  • Ekstenzivna zazelenitev – 3 do 8 centimetrov substrata. Nanje lahko nasadimo rastline, ki uspevajo v bolj sušnem vremenu (raznovrstni sedumi). Takšna vrsta ozelenitve potrebuje minimalno vzdrževanje, košnja ni potrebna, zalivanje pa izjemoma, predvsem v primeru poševne strehe.

Polintenzivna in intenzivna zelena streha sta primerni za ravne pohodne strehe, ki imajo enostaven dostop za vzdrževanje, strešne površine pa so uporabne kot sestavni del bivanjskega prostora (park, pohodna terasa, pohodna zelenica ipd.). Za ravne nepohodne strehe in poševne strehe, kjer je otežen dostop za vzdrževanje, obenem pa si želimo minimalne stroške vzdrževanja, je optimalna ekstenzivna zazelenitev.

 

Zelena streha sestava

 

Sestava zelene strehe na lahki in masivni podkonstrukciji

Ekstenzivna zazelenitev Xeroflor je primerna tako za izvedbo ravnih kot poševnih zelenih streh. Zaradi svoje majhne površinske teže (maksimalno 55 kg/m2) in debeline (3 do 5 cm) je ena redkih zazelenitev, ki omogoča izvedbo zelene strehe na lahki podkonstrukciji. Sestava takšne zelene strehe je večplastna. Plasti si sledijo takole: vegetacijska plast Xeroflor XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, mehansko pritrjena hidroizolacija, toplotna izolacija, parna zapora, nosilna trapezna površina. V kolikor ima objekt masivno betonsko podkonstrukcijo je najbolj primerna izvedba kombinirane obrnjene zelene strehe oziroma »duo« streha. Sestava zelene strehe je v tem primeru sledeča: vegetacijska plast Xeroflor XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, prani prodec, ločilni filc, toplotna izolacija Styrodur, hidroizolacija, parna zapora, naklonski beton, armiranobetonska plošča.

 

»Domača« proizvodnja zelenih streh Xeroflor

Ekstenzivne zazelenitve Xeroflor danes proizvajajo v številnih državah na kar treh kontinentih. Zelene strehe Xeroflor proizvajamo tudi v Sloveniji. Zaradi želje, da se ekstenzivna zazelenitev Xeroflor proizvaja in vzgaja v okolju, kjer bo uporabljena, pa tudi zaradi povečanega povpraševanja, podjetje Norik d.o.o. kot licenčni partner in ekskluzivni zastopnik zazelenitev Xeroflor od leta 2007 proizvaja v Sloveniji. Tako je ekstenzivna zazelenitev Xeroflor »domačega« izvora stalno in takoj na razpolago v poljubnih želenih količinah. Na ta način so rastline vzgojene in prilagojene okolju, v katerem bodo rasle. Brez zadržkov lahko trdimo, da je Xeroflor zelene strehe enostavna, ekološka, ekonomična in okolju prijazna rešitev zazelenitve strešnih površin.