Zelena streha prinese zadovoljstvo, če je njena izdelava ustrezna

10. november 2018

Zelena streha je za izvedbo navidezno enostavna, a v resnici je izdelava zelene strehe zelo zahtevna. Potrebna je namreč kombinacija pravilnih postopkov in pravilnih materialov, ki na eni strani omogočijo rastlinam okolje, v katerem še lahko preživijo, in na drugi strani ne pomenijo pretirane obremenitve za investitorja v smislu nepotrebnih stroškov, ki bi nastali, če bi bila zelena streha denimo pretežka, ker bi pretiravali z ustvarjanjem (pre)dobrih pogojev za rastline. Zato je izdelava zelene strehe pravzaprav zelo zahtevno in odgovorno opravilo.

 

zelena streha