28. junij 2017

Zasnova požarne varnosti je za podjetje izjemnega pomena

Zasnova požarne varnosti je izrednega pomena, saj se z zasnova požarne varnosti začne s preprečevanjem požara. Zakonodaja je glede požarne varnosti zelo zahtevna, saj je požar ena najhujših nesreč, ki lahko zadane podjetje. Cena požarnega reda, ki ga v podjetju pripravijo nestrokovno, da bi s tem malenkostno znižali stroške, je lahko ekstremno visoka, če pride do požara. Zato se bolj splača plačati nekoliko višjo ceno požarnega reda, ki ga pripravi usposobljena strokovna oseba, ki se do potankosti zaveda, kaj je varnost in zdravje pri delu in ki absolutno pozna in razume predpise o varnosti in zdravju pri delu. Takšna oseba bo poskrbela, da bo imelo podjetje odlično zasnovo požarne varnosti in da bo le-ta usklajena z zakonodajo požarne varnosti.

 

Zasnova požarne varnosti mora biti celostna

Zasnova požarne varnosti mora upoštevati prav vse podrobnosti in dejavnike, ki bi lahko povzročili ali povečali možnost izbruha požara v podjetju. Zakonodaja požarne varnosti je tako zahtevna, ker je požar izredno nevaren dogodek, ki ogroža ne le premoženje in lastnino, ampak je tudi izredno nevaren za zdravje in življenje ljudi. Prav zato je varstvo pred požarom izrednega pomena, seveda pa so izredno pomembne tudi takšne uredbe, kot je uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Slednja je še posebej pomembna z vidika zaščite okolja, saj je naravno okolje eno in je škoda v njem le težko popravljiva, včasih pa je celo nepopravljiva. Pomembno je, da naše okolje varujemo, saj v njem živimo in ga bomo zapustili tudi našim zanamcem.

 

zasnova požarne varnostipožarna varnost zakonodaja

 

Zakonodaja požarne varnosti je upravičeno stroga

Neopravičljivo je, da bi zaradi potrebe po znižanju stroškov podjetja povzročili, da pride do požara. Kvalitetna zasnova požarne varnosti je predpogoj, na podlagi katerega skrbimo za spoštovanje zakonodaje požarne varnosti. Ljudje bi se morali bolj zavedati, kaj v resnici je varnost in zdravje pri delu ter zakaj so predpisi o varnosti in zdravju pri delu tako pomembni.