26. april 2019

Nalepke po naročilu varujejo proizvode podjetja

Nalepke po naročilu so postale bistven pripomoček pri označevanju izdelkov v skoraj vsaki industriji. Zaščitna nalepka za označevanje proizvodov podjetju nudi možnost, da ustrezno zaščiti svojo lastnino, sredstva in proizvedene produkte ter pri tem zniža stroške, ki nastanejo zaradi kraje, namernih ali nenamernih poškodb ter kontaminacije. Specialne nalepke za označevanje izdelkov so zelo pomembne za vsa proizvodna ali trgovska podjetja, ki na trgu ponujajo dražje produkte, saj lahko podjetje s pomočjo nalepk za označevanje izdelkov sledi posameznemu produktu od tovarne proizvajalca pa vse do prodajnih polic trgovca na drobno. Podjetju pa nalepke po naročilu pomagajo tudi pri tem, da lažje določi, ali je okvara na produktu pri uveljavljanju garancije dejansko nastala kot posledica mehanskih in programskih napak, ali pa je produkt poškodoval kupec sam. Na drugi strani pa so nalepke za označevanje proizvodov pomembne tudi za kupca, saj služijo kot jamstvo za to, da je kupljen produkt nepoškodovan, originalen in popolnoma nov. V maloprodajnih trgovinah se podjetja skušajo pred krajami in tatvinami zavarovati tako, da na svoje produkte lepijo zaščitne nalepke, ki so zelo učinkovite pri razkrinkanju tatov, saj se odzovejo le na naprave za skeniranje, ki stojijo ob vhodu v trgovino. Prav zato jih tatovi v trgovini ne morejo odstraniti, četudi bi to poskušali z uporabo sile ali magnetnega polja.

 

zaščitna nalepka za zavarovanje produktov