17. januar 2019

Kako zagotoviti, da ne pride do nepooblaščene uporabe izdelka?

 

Proizvajalci uporabljajo mnoge načine, da čim bolj otežijo nepooblaščeno uporabo svojih izdelkov, še preden ti dosežejo končnega uporabnika. Svoje izdelke lahko zaščitijo s posebnimi zaščitnimi nalepkami, ki se ob odlepljanju poškodujejo in tako zelo jasno pokažejo, da izdelek ni več v originalnem stanju. Podobno se uporabljajo hologrami, ki jih je praktično nemogoče ponarediti. Tudi osnovna embalaža predstavlja dodatno plast zaščite, sploh če je zavarovana s posebnimi nalepkami. Izdelke je treba varovati še med transportom, pri katerem se uporabljajo sledljive črtne kode, kot tudi varnostni pečati in plombe.

 

Zaščitne nalepke Grec