19. september 2017

Zapadlost terjatve in odpis terjatve

Zapadlost terjatve velja od dneva naprej, ko je potekel rok za plačilo računa, a le-ta ni bil poravnan, odpis terjatve pa pomeni, da se dolg izbriše iz poslovnih knjig, podjetje pa se odpove nadaljnji izterjavi. V podjetju Converta že vrsto let sodelujemo s partnerji iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, BIH, Črne Gore, Srbije, Češke, Nemčije, Velike Britanije in drugih držav, pri zapadlosti terjatev, odpisih terjatev, terjatvah iz poslovanja, izvršbah in sorodnih težavah pomagamo posameznikom in podjetjem. Če vas zanima več o zapadlosti terjatev ali odpise terjatev, nas kontaktirajte.

 

Več na: http://www.converta.si/novice/stalni-clanki/zapadlost-terjatev

Zapadlost neplačane terjatve