11. december 2019

Vodja pri učenju vodstvenih kompetenc kot je čustvena inteligenca

Dobro razvita čustvena inteligentnost je pomembna mehka veščina in kompetenca vodstvenih kadrov v podjetju, saj olajšuje komuniciranje v konfliktnih situacijah in hkrati skrbi za dobre medosebne odnose na delovnem mestu. Ozaveščene kompetence hkrati pomembno vplivajo tudi na učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih v podjetju. Vodja tako lahko lažje razume, prepozna in upravlja s svojimi čustvi. Prav tako čustva lažje izraža drugim in razvije določeno stopnjo samozavedanja. V podjetju OK Consulting strokovnjaki za organizacijski management vodijo različna izobraževanja in delavnice, pri čemer se vodstveni kader pobliže spozna s tematiko o tem, kako čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vpliva na uspešnost vodenja podjetja in delavcev. Uspešen vodja se tako opremi z znanji in kompetencami, kako z določenimi strategijami in orodji povečati samozavedanje o lastnih čustvih, jih predelati na zavesten način in implementirati v interakciji z drugimi ljudmi. Vodja hkrati spozna, zakaj je čustvena inteligentnost pri vodenju bolj pomembna od inteligenčnega kvocienta ter kako najti v različnih situacijah ravnovesje med čustvi in razumom. Strokovnjaki na delavnicah podajajo znanje in izkušnje tudi o tem, kako prepoznati čustva pri drugih ljudeh in kako se nanje ustrezno odzvati. Vodja dobi uvid o tem, na kakšen način se je dobro soočati z ranljivostjo, negotovostjo in čustveno izpostavljenostjo ter kako čustva uporabiti v različnih aktivnostih, pri komuniciranju in pri sprejemanju težjih poslovnih odločitev.

 

uspešen vodja