Vodja – delavnice za učinkovito vodenje tima in zaposlenih v podjetju

15. oktober 2019

Vodja mora nenehno razvijati svoje vodstvene kompetence in komunikacijske veščine, zato da bi delovna ekipa lahko dosegala zastavljene cilje in rezultate ter da bi delovni proces potekal nemoteno, brez večjih nesoglasij. Uspešno vodenje zaposlenih zajema ustvarjanje delovnega okolja, kjer so člani ekipe motivirani za delo. Managerji lahko sodelavce motivirajo na različne načine oziroma z različnimi motivacijskimi orodji. Vodenje tima pa vključuje tudi oblikovanje skupine, spremljanje ekipe skozi različne faze razvoja ter uporabo razpoložljivih virov za doseganje projektnih ciljev. Vodja pri tem uspešno razreši izzive, ki se pojavijo kot zastoji znotraj ekipe.

Za učinkovito timsko delo je hkrati pomembno, da vodenje zaposlenih vključuje orodja za vzpostavitev dobre komunikacije, skupne identitete članov skupine in orodja za grajenje zaupanja med sodelavci. Pri tem je pomembno, da manager razume skupinsko dinamiko in ozavesti vloge posameznih članov skupine ter vpelje strategije za razreševanje nesoglasij. Ker je v skupino vključenih več ljudi, ki imajo različna prepričanja, stališča, izkušnje in spretnosti, je skorajda neizogibno, da se v ekipi pojavijo tudi nesoglasja. Zato je pri vodenju tima toliko bolj pomembno, da vodja vzpostavi mehanizme in strategije za uspešno reševanje konfliktov v timu.

 

Izobraževanje